torsdag, november 08, 2007

Svart på vitt

Jag skriver idag i SvD om de svarta jobben.

Det finns dock en nackdel med att sikta mot en allseende kontrollapparat. En hel del av det svarta arbetet skulle nämligen inte utföras alls om det skulle beskattas enligt regelverket. Säljaren skulle inte finna sin köpare till det högre priset. Och det är ju inte själva arbetet som vi vill åt, för det är inte skadligt i sig, det är skattefusket som vi vill ha bort. Det bästa vore om det svarta arbetet kunde bli vitt.