söndag, februari 10, 2008

Svarta tupp

This is good:

[P]å ett känslomässigt plan kan jag ibland känna starkare band till vänstern än till högern. Inte minst när vänstern är som bäst; antiauktoritär och tonsatt. Att den i verklig handling aldrig varit någotdera är naturligtvis en annan sak.
Jag själv är inbjuden till OBS kulturkvarten att framlägga en borgerlig kultursyn i veckan. Jag kommer att ligga nära Ingerö, som i citatet ovan visar hur vänstern konsekvent kvävt arbetarklassens strävan.