torsdag, februari 28, 2008

Svenska hotkvintetten

Noterar i förbigående att bloggen Abu Usama El Swede är nersläckt. Här är skärmdumparna från den bloggpost som innebar ett förtäckt hot mot mig: