tisdag, mars 18, 2008

Shabaab förblir säkert fina killar

Svensk press har uppehållit sig galet mycket vid att Shabaab saknar terroriststämpel, precis som om en sådan vore nödvändig för att terroristhandlingar skulle bli terroristiska. Nu har Condoleezza Rice gjort jobbet enklare för reportrarna.

Media Note
Office of the Spokesman
Washington, DC
March 18, 2008

Designation of Al-Shabaab

On February 29, 2008, Secretary of State Condoleezza Rice designated al-Shabaab (aka al-Shabab, aka Shabaab, aka the Youth, aka Mujahidin al-Shabaab Movement, aka Mujahideen Youth Movement, aka Mujahidin Youth Movement, aka MYM, aka Harakat Shabab al-Mujahidin, aka Hizbul Shabaab, aka Hisb’ul Shabaab, aka al-Shabaab al-Islamiya, aka Youth Wing, aka al Shabaab al-Islaam, aka al-Shabaab al-Jihaad, aka the Unity of Islamic Youth) as a Foreign Terrorist Organization under Section 219 of the Immigration and Nationality Act (as amended) and as a Specially Designated Global Terrorist under Section 1(b) of Executive Order 13224 (as amended).

The consequences of these designations include a prohibition against the provision of material support or resources to al-Shabaab and blocking of all property and interests in property of the organization that are in the United States, or come within the United States, or the control of U.S. persons. Secretary Rice took this action in consultation with the Attorney General and the Secretary of the Treasury. Designations play a critical role in our fight against terrorism and are an effective means of curtailing support for terrorist activities and pressuring groups to renounce terrorism.

Al-Shabaab is a violent and brutal extremist group with a number of individuals affiliated with al-Qaida. Many of its senior leaders are believed to have trained and fought with al-Qaida in Afghanistan.

Al-Shabaab has used intimidation and violence to undermine the Somali government and threatened civil society activists working to bring about peace through political dialogue and reconciliation. The group scattered leaflets on the streets of Mogadishu warning participants in last year’s reconciliation conference that they intended to bomb the conference venue. Al-Shabaab promised to shoot anyone planning to attend the conference and to blow up delegates’ cars and hotels. Although al-Shabaab did not carry out these particular threats, the group has claimed responsibility for shooting Deputy District Administrators, as well as several bombings and shootings in Mogadishu targeting Ethiopian troops and Somali government officials. Al-Shabaab’s leader, Aden Hashi Ayrow, has ordered his fighters to attack African Union (AU) troops based in Mogadishu. Ayrow has also called for foreign fighters to join al-Shabaab in their fight in Somalia. Given the threat that al-Shabaab poses, the designation will raise awareness of al-Shabaab’s activities and help undercut the group’s ability to threaten targets in and destabilize the Horn of Africa region.

2008/200

Released on March 18, 2008
I mändags grundade en stor mängd människor i Rinkeby en ny organisation till stöd för den svensksomalier som misstänks ha stött Shabaab. Jag antar att de inte kommer att ändra sig.
Terroristjakt och rättssäkerhet

Offentligt möte, Rinkeby Folkets Hus. Måndag den 17 mars kl 19.00

Två Rinkebybor sitter häktade, enligt uppgift för att de har skickat pengar till Somalia. Men den organisation som Säpo påstår har tagit emot pengar är ingen terroristorganisation och inte med på EUs eller FNs listor. Godtyckliga svartlistningar har redan en gång drabbat tre oskyldiga somalier. Likhet inför lagen måste gälla alla – oavsett hudfärg och religion. Humanitärt stöd till civila i krigshärjade länder eller att försvara sitt land mot en ockupationsmakt är inte terrorism.

Många känner djup oro över den inriktning terroristjakten tagit. Jakten på terrorister får inte urarta till att indirekt misstänkliggöra hela folkgrupper, som nu senast somalier. Den svenska terroristjakten får inte bli en del av USAs globala ”krig mot terrorismen”.

Inbjudna: Media och representanter för samtliga riksdagspartier

Arrangörer: Charta 2008 och Svensk-somaliska freds- och utvecklingsorganisationen, SFU

Upprop för Charta 2008

Magna Charta är sedan århundraden en symbol för vårt rättssamhälle. Den säger att ingen får gripas godtyckligt och hållas frihetsberövad på lösa grunder och utan en rättvis rättegång. I USAs ”krig mot terrorismen” har rättssäkerheten kränkts – även i Sverige och mot svenska medborgare.

Mer eller mindre godtyckliga listor över organisationer och enskilda med svartlistningar och gripanden har redan drabbat oskyldiga. Med terroristjakten som skäl genomdrivs nu hemlig telefonavlyssning, buggning och trafikdatalagring. FRA vill bygga hemliga datarum, där superdatorer övervakar all mejltrafik till utlandet.

Charta 2008 är ett medborgarinitiativ som vill försvara rättsäkerheten och allas likhet inför lagen. Vi känner djup oro över det övervakningssamhälle som växer fram och den inriktning som SÄPOs terroristjakt tagit sig. Jakten på terrorister får inte urarta till att indirekt misstänkliggöra hela folkgrupper, som nu senast somalier. Terroristjakten i Sverige får inte bli en del av USAs globala ”krig mot terrorismen”. Fallet med de två egyptierna är ett exempel på att Säpo på USAs begäran skickat ”misstänkta terrorister” till tortyr. Det får inte upprepas.

Mänskliga och demokratiska fri- och rättigheter, yttrande- och tryckfrihet är universella och okränkbara. Terroristhotet får inte användas för att stärka myndigheternas kontrollmakt. Övervakningssystemen hotar rättsamhället och allas rätt till integritet.

Terrorister är bara de som utövar terror mot oskyldiga civila. 2003 års terroristlag skiljer inte klart på terror mot civila, väpnat motstånd mot en ockupation och humanitärt stöd till civila i krigshärjade länder. Den urholkar rättsäkerheten genom att rubba oskuldspresumtionen och kravet på uppsåt. Terroristlagens listning av organisationer och enskilda sker ibland ensidigt och på oklara grunder och utan offentlig genomlysning. Säpo måste ställas under demokratisk kontroll och får inte bli en stat i staten, som motverkar och undergräver rättssäkerheten och arbetet för mänskliga rättigheter.

Charta 2008 vill genom opinionsbildning verka för ovanstående program.