torsdag, maj 08, 2008

DN Kultur och sanningen

Man häpnar förstås inte längre när man läser lögner i DN Kultur, men jag kan ändå tycka att det är märkligt att ogrundade påståenden bara kan passera genom redaktionsledningens öron utan reaktion.

Karin Eder-Ekman, som jag mig veterligen aldrig träffat eller kommunicerat med, skrev häromdagen artikeln "Hur mår den nye mannen?" I svepande ordalag förekommer mitt namn, om än felstavat, vid påståendet att jag är en av dem som backar upp Pär Ströms (och andras) analys av det så kallade mansförtrycket.

I väst och som grupp är verkligen männen omsprungna av kvinnorna, åtminstone på utbildnings- och hälsofronten. Men när Faludis tankar plockas upp i dag kan man få intrycket att en maktgalen kvinnomobb metodiskt håller på att smula sönder de sista gnuttorna av manlig autonomitet. I vintras luftade "maskulinisten" Per Ström en sådan världsbild i debattskriften "Mansförtryck och kvinnovälde", en analys som titt som tätt backas upp av ledarskribenter som Per Gudmundsson, Susanna Popova och Maria Abrahamsson.

Men man behöver inte ha ett mörkblått feministhatarvarumärke för att acceptera idén om mannen som hukar i den nya kvinnodominansen.
Det är fullständigt befängt. Jag har vare sig skrivit om Pär Ström, om antifeminism, om Susan Faludi, om så kallat mansförtryck eller någonting liknande. Jag är för övrigt feminist, för i helvete.

Uppdatering:
"Karin,

Har du alldeles kissat på dig den här gången? I din artikel "Hur mår den nye mannen" i DN Kultur den 6 maj påstår du att jag backar upp Pär Ströms analys av mannen som förtryckt. Tyvärr saknar artikeln källhänvisning, vilket är helt naturligt då påståendet är helt grundlöst.

Givet hur DN Kultur tidigare handskats med sanningsbegreppet är jag inte särskilt förvånad, men jag vill understryka att det är med viss smärta jag ser att jag utmålas som antifeminist då motsatsen är det korrekta. Jag vill helst att du tillser att en rättelse kommer in i tidningen. Vänligen försök då samtidigt stava mitt namn korrekt.

Du kan bättre, jag vet det.

Vänligen,

Per Gudmundson"
Uppdatering 2:
Hej!

Av någon outgrundlig anledning pekar Karin Eder-Ekman ut mig i sin artikel "Hur mår den nye mannen?", publicerad i DN Kultur den 6 maj. I texten beskylls jag, givetvis utan källhänvisning eftersom sådan inte vore möjlig, för att backa upp den antifeministiska debattören Pär Ströms tes om mansförtryck. Denna min föregivna hållning anges jag vidare ha för att försvara ett "mörkblått feministhatarvarumärke".

Påståendena är grundlösa. Eftersom de därtill sannolikt är ägnade att skada mitt anseende tycker jag att de är extra pinsamma.

En rättelse vore på sin plats. Gärna med korrekt stavning på mitt namn.

Vänligen,

Per Gudmundson
Svar inkommet vid fredag lunch:
Hej Per

Jag söker Karin för att ta reda på vad som ligger bakom påståendet. Om det inte finns något fog är naturligtvis en rättelse på sin plats. Tyvärr kan den inte komma in förrän tidigast söndag eftersom vi har boklördag i morgon.

Vänligen

Kerstin Gezelius
Uppdatering 3:

Lördag:
Hej

Efter att ha läst om Karins artikel ser det mer ut som om hon tycker att din och Per Ströms världsbilder konvergerar snarare än att hon direkt knyter ihop er? Kan du inte skriva en liten blänkare till svar istället? Så kan hon svara i sin tur. Så blir det tydligare också för läsarna hur ni båda tänker. En enkel rättelse blir lite missvisande.

Kerstin
Mitt svar:
Jag har väl inte med debatten att göra! Det är Karin och DN Kultur som har fel, inte jag. Gör rätt - be inte mig att göra rätt åt er.

/Per Gudmundson