söndag, juni 01, 2008

Diskriminering i parlamentet

Riksdagsledamöterna känner sig kränkta. Men är det verkligen säkert att de är diskriminerade?, frågar jag idag på SvD:s ledarsida.

Det finns ingen anledning att vara elak här. Men kan det inte finnas en enda annan orsak till att Siv Holma förklarats inkompetent av kolleger i finansutskottet (kanske rentav samma egenskaper som gör att hon tycks fungera bra i kulturutskottet)? Kan det inte vara så att Birgitta Selléns envetna kamp för hemslöjdsfrågor och Bildens Hus i Sundsvall förbigås med tystnad av helt rationella skäl? Kan det inte vara så att cyprioterna misstog Patrik Fors­lund, då 24 år, för en hjälpreda? Och kan det inte vara så att Maryam Yazdanfars svårigheter att bli tjenis med de gamla farbröderna i korridorerna beror på att, ja, de är gamla farbröder?