söndag, juni 29, 2008

Fina frihetskämpar ni har

Den enes frihetskämpe är den andres terrorist, hävdades det från många håll, när Säkerhetspolisen menade att svensksomalier finansierade eller bistod Shabaab i Somalia. Den tämligen nya så kallade medborgarrättsrörelsen Charta 2008, som ju bildades i samband med frågorna om hur man skulle betrakta Shabaab, menade att terroristdefinitionerna är skakiga, och en rad fina inslag och reportage i Konflikt har gett understöd åt denna argumentationslinje. Och exempelvis kriminologen Janne Flyghed hade i en intressant formulerad artikel svårt att se skillnaden mellan frihetskämpar och terrorister.

Om Sverige hade blivit ockuperat av Nazityskland under andra världskriget. Om det hade utbrutit strider med de invaderande styrkorna. Om många svenskar hade levt utomlands.

Om dessa utlandssvenskar hade skickat pengar till de kämpande landsmännen för mat, läkemedel och till och med för vapen.

Hade vi då klassat dessa penningsändningar som terrorism och kallat dem som skickat pengarna för terrorister och låtit fängsla dem?

Knappast. Men det är precis vad som skedde med de fyra somalier som greps i sina bostäder i Tensta och häktades den 28 februari i år. De är misstänkta för just detta. Två av dem har släppts, men två män i 40-årsåldern är fortfarande häktade.

Skillnaden är att mottagarna av pengarna har funnits med på en lista över terroristmisstänkta. En lista som har sitt ursprung i USA.
(min fetmarkering)
Jo, Flyghed skrev att fallet med de föregivet Shabaabtrogna svensksomalierna är exakt som utlandssvenskt stöd vid en eventuell nazitysk ockupation. Precis. Samma. Sak.

Nu när det blivit stor nyhet i två dygn att en svensk biståndsarbetare - utsänd med FN för att utbilda i minröjning och alltså för att hjälpa civilbefolkningen från risken att få sina ben bortsprängda - kidnappats av islamisterna i Somalia kanske det är enklare att se, tänker jag, skillnaden mellan en terroriströrelse och frihetshjältar.

Är det, som man alltså påstår, ett tecken på normal krigföring när man kidnappar FN-personal som finns där för att hjälpa de civila i nöd? Jag tror att de flesta ser det uppenbara problemet i det påståendet. Men jag tvivlar på att Flyghed, Konflikt eller alla andra kommer att ändra ståndpunkt.

Det är väldigt illa för somalierna. Tänk på utvecklingen det landet påtvingats: Först Kolonialism och Fascism, och efter självständighetsförklaringen Kommunism, Anarki och slutligen Islamism. Jag träffade en somalier för inte så länge sedan som sade att det var bättre under de koloniala skedena. Det säger en del om frihetsgraden i de senare.