söndag, juli 06, 2008

Cryptonomicon

FRApedia står att "FRA-lagen är verkningslös mot terrorister..." därför att de "vet att deras kommunikation är känslig, och kommer därför att använda olika typer av stark kryptering."

Det finns många goda argument mot utökade befogenheter för FRA:s signalspaning, men jag tror inte att krypteringsargumentet är det bästa.

Det är inte enbart innehållet i ett meddelande som är intressant. Även ett oläsligt meddelande är informationsbärande. Det är inte svårt att på rak arm räkna upp en mängd upplysningar som kan härledas ur ett oläsligt meddelande från X till Y.

1. X var vid liv vid tidpunkten för sändningen.
2. X hade en vilja att kontakta Y.
3. X hade tillgång till den tekniska kapacitet som krävs för att kontakta Y.
4. X hade skäl att tro att Y skulle kunna nås med meddelandet.
5. X hade ett intresse att hålla kommunikationen hemlig för utomstående.
6. Y är intressant att nå för X.
7. Y var sannolikt vid liv vid tidpunkten för sändningen.
8. Y har sannolikt tillgång till den tekniska kapacitet som krävs för att motta meddelandet från X.

Ovanstående gäller lika väl för röksignaler som för modernare kommunikation. Uppsnappad telekommunikation ger dessutom möjligen information även om geografisk plats, exakt tidpunkt, grad av teknologisk sofistikation och så vidare. Om man sedan lyckas fånga fler meddelanden kan man konstruera omfattande mönster av värdefull information.

Jag tror att den som vill rikta kritik mot FRA-lagen gör bäst i att använda andra argument. Det finns gott om sådana. Den som är intresserad av kryptologi bör läsa boken.