tisdag, juli 01, 2008

Spaning då och nu

Tja, det är ju sommar och något ska man läsa, och helt verklighetsflyktigt kanske det inte alltid blir. Och ibland blir det en eller annan iakttagelse.

"Det vakande ögat - svensk underrättelsetjänst under 400 år" inleds i verkligheten ännu tidigare, med konstaterandet att spaning som ger militära underrättelser till grund för säkerhetspolitiska beslut beskrivs redan i Fjärde Mosebok (4 Mos 13):

Herren talade till Mose: "Skicka några män att utforska Kanaan, det land som jag skall ge åt israeliterna. Ni skall skicka en från varje fädernestam; alla skall vara hövdingar." Mose skickade då ut spanare från Paranöknen enligt Herrens befallning; alla var ledande män bland israeliterna.

/.../

När Mose skickade dem att utforska Kanaan sade han: "Gå genom Negev och upp i bergsbygden och se efter vad det är för ett land. Är folket där starkt eller svagt, är de få eller många? Är landet de bor i bra eller dåligt? Bor de i läger eller i befästa städer? Är landet bördigt eller kargt? Finns där träd eller inte?
Värt att notera är att författaren till Fjärde Mosebok inte förmedlar huruvida Vår herre nämnde något om att de tolv spanarna skulle massövervaka de egna folken. Å andra sidan var det vid tiden kanske en allmän uppfattning om att han skötte det rätt bra själv.