fredag, december 19, 2008

Al Aqsa spannmål åtalade

På torsdagen väcktes åtal mot Al Aqsa spannmål, rapporterar Sydsvenskan i en föredömligt informativ nyhetstext.

På torsdagen åtalades stiftelsens svenske ordförande, Khalid al-Yousef, 43.

I fem år slussades miljonbelopp från stiftelsen al-Aqsa Spannmål i Sverige till olika palestinska kommittéer i Gaza och på Västbanken. Men pengarna gick inte till behövande barn utan hamnade i fickorna på Hamas terrorister, menar vice chefsåklagare Agneta Hilding Qvarnström. På torsdagen väckte hon åtal mot Malmöstiftelsens ordförande.

En liknande rättsprocess i Danmark ledde förra året till friande domar, men Agneta Hilding Qvarnström, vid specialenheten Åklagarkammaren för säkerhetsmål, låter sig inte nedslås för det.

– Jag har lagt upp det på ett annat sätt än vad man gjorde i Danmark, säger hon till Sydsvenskan.

En skillnad är exempelvis att det svenska åtalet inte, i samma utsträckning som det danska, bygger på dokumentation från Israel – Hamas värsta fiende.

Det svenska åtalet har tagit lång tid att formulera. Mer än två års utredningsarbete har krävts innan åklagaren känt sig redo att väcka åtal. En delförklaring till dröjsmålet, menar Hilding Qvarnström, är att al-Yousefs juridiska ombud krävt kompletteringar.

– Då drog det naturligtvis ut på tiden.

Agneta Hilding Qvarnström har lagt ett stort bevispussel. Åtalet består av 75 bevispunkter.

Genom avlyssnade telefonsamtal finner hon det styrkt att ordföranden kände till att han stödde såväl Hamas som martyrer via stiftelsen.

Utöver det blandar hon medieklipp – som beskriver Hamas organisation och syfte – med att kalla en ledare för en terrorstämplad paraplyorganisation, under vilken al-Aqsa Spannmål uppges ingå i, som vittne.

Ledaren bakom svenska al-Aqsa Spannmål, som har världsomfattande verksamhet med filialer i många länder, greps av Säpo i Malmö, kort efter en morgonbön i oktober 2006.

Han begärdes häktad kort därefter, men Malmö tingsrätt bedömde att bevisen inte räckte och släppte honom på fri fot. Däremot såg Malmö tingsrätt till att frysa organisationens tillgångar. Sammanlagt 1,2 miljoner kronor kunde säkras och har hållits i kvarstad i väntan på rättslig prövning.

Enligt åklagaren har 2,1 miljoner kronor, via 22 överföringar, hamnat hos palestinska kommittéer med koppling till Hamas. Agneta Hilding Qvarnström menar dessutom att ytterligare 1,3 miljoner kronor var öronmärkta åt den palestinska rörelsen.