tisdag, december 16, 2008

Alea iacta est

Slutklämmen på SvDs ledarsida om Alliansen och spelmonopolet:

Den enda påtagliga förnyelsen av spelmarknaden hittills har i själva verket blivit införandet av hasardmoment i valhandlingen. Spelaren lägger sin röst på valfritt liberalt parti, samtidigt som en lista på tre angelägna frihetsreformer läggs i ett förslutet kuvert som öppnas vid mandatperiodens slut. Förlorar gör den som trott att valet skulle innebära en rask utfasning av skadliga apoteksmonopol, alkoholmonopol och spelmonopol. Vinner gör den som snabbast konverterar till Anders Borgs socialkonservativa protektionism eller emigrerar.