måndag, december 15, 2008

Det var inte jag som sa det

Till dagens SvD har jag skrivit en ledarartikel som nästan enbart består av citat ur en bok. Det är lite experimentellt, i vilket fall har jag svårt att erinra mig att jag sett något liknande. Citaten kommer från tunga socialdemokrater, och handlar om hur arbetarepartiet lider av en idékris.

”Den bärande idén som förenar dagens socialdemokrater verkar vara att vi åtminstone är överens om att vi inte vill det som den nuvarande högerrege­ringen vill.” ”Idéer om vad vi själva faktiskt vill åstadkomma är det skralare med.” Det skriver Hanna Finmo och Magnus Wennerhag i Från smedja till sambandscentral – var finns plats för idédebatt?, som i dag lanseras av Socialdemokratiska studentförbundet. Antologins partitungviktare håller med.

”Sedan åttiotalets senare del”, konstaterar förre statssekreteraren Ingemar Lindberg, ”har vi inte haft någon gemensam idé om vart vi var på väg.” Anne-Marie Lindgren, utredningschef vid Arbetarrörelsens tankesmedja, instämmer. ”Vi har ingen sammanhållen teori för hur politiken ska handskas med den moderna kapitalismens utmaningar, inklusive den om vilka samhällsförändringar – och med det vilka krav på politiken – som följer ur klimat­krisens och energiomställningens spår.” ”Arbetar­rörelsens tankar om samhällsinflytande över ­näringslivet har ju körts i botten,” menar Göran ­Eriksson, studieombudsman på ABF.
Jag tycker det är en bra idé, och ger mer tyngd än om jag påstått det som sägs, även om det sker på bekostnad av stilistiken.

Fler och längre citat på ledarbloggen.