lördag, januari 17, 2009

En stor förlust

Jag tyngs enormt av beskedet att Anders Isaksson är död. Det är en stor förlust för Sverige, för det intellektuella politiska samtalet i landet, och för journalistiken och stilistiken.

Jag hade förmånen att träffa Anders Isaksson åtskilliga gånger. Gudarna ska veta att han inte gav intryck av att vara världens hälsosammaste person - hans tobaksintag imponerade även på den inbitne rökare som jag var själv. Men nog fanns det kraft för att leva i ett par decennier till?

Det är djupt sorgligt. Han var en av landets bästa politiska skribenter.