onsdag, januari 21, 2009

IDF oöverträffat i att skydda civila

Brittisk överste och tidigare befälhavare i Afghanistan till BBC: "Ingen armé i krigshistorien har ansträngt sig mer mer för att minimera civila offer än Israels i Gaza."

Titta på hela - svensktextade - intervjun:


(via FiM)