torsdag, januari 15, 2009

Mona Sahlin, hakkorsen och Hamasflaggorna

Mona Sahlins deltagande i lördagens demonstration, där det vajade Hamas- och Hizbollahflaggor samt syntes hakkors, har blivit nyhet i Ekot. Mona Sahlin förklarar sig.

– Den här manifestationen, med tre paroller, stoppa massakern, bryt blockaden, stöd palestiniernas frihetskamp, har jag inga som helst problem med utan tyckte tvärtom att det var viktigt att visa att lika starkt som stödet för Israels rätt att existera måste stödet vara för palestiniernas kamp mot massakern i Gaza.

– De parollerna stod jag bakom och absolut inte hakkors och inte Hamas-flaggor.
Det är tydligen okej, enligt Sahlin, att delta bredvid Hamas-flaggorna så länge man inte håller med. Det är samma försvarsargument som Lars Stjernkvist anför i Folkbladet.
Så länge jag har grundvärderingen att jag inte backar deras värderingar och det framgår tydligt kan jag stå på samma scen.
Det är ett resonemang som inte håller. I synnerhet om man byter ut de nu aktuella antisemiterna mot andra antisemiter blir det ohållbara i resonemanget tydligt.

I Norrköping har ju Folkbladet - där Lars Stjernkvist varit politisk redaktör - ryckt ut till Stjernkvists försvar. I en artikel refereras hit.
Svenska Dagbladets Per Gudmundson bloggar på engelska, och har nu låtit världen få veta att "former Social demokratic party secretary Lars Stjernkvist participated under the Hizbollah banner". Fotografier från Svansbos blogg åtföljer.

På det har följt 157 kommentarer, där någon t ex finner det "förkastligt att se Sveriges största parti tåga tillsammans med terrorstämplade grupper och människor som bär swastikor...".

Någon annan svarar då."Vad löjligt. Någon tar med sig en Hizbollahflagga till en demonstration där Lars Stjernkvist befinner sig för att protestera mot Israels bomber. Det innebär inte att Lars demonstrerade under Hizbollahs flagga. Naturligtvis."
I en annan, helt bisarr, artikel anför Folkbladet att det är Erik Svansbos fel att det förekom Hizbollah-flaggor och hakkors i Norrköping. Rubriken är "Extrema yttringar, tack vare Svansbo". Jag har fetat det roligaste:
Erik Svansbo har alltså lyckats få igång en nätdebatt kring, att Lars Stjernkvist skulle ha "talat under Hizbollahflaggan".

En fullständigt onödig debatt. För detta är helt enkelt inte sant.

Stjernkvist höll sitt tal, om förståelse och försoning. Sedan följde andra talare, medan både Stjernkvist och andra stod kvar på scenen.

Det var då som en person klättrade upp på scenens vänstra sida och över det hela höjde sin konstruktion med tre olika flaggor - den palestinska, den svenska samt då det som uppges vara Hizbollahs flagga.

På scenen står Stjernkvist, av allt att döma utan att märka som pågår. Talar gör han minst av allt.

Stjernkvist säger själv, att han i publikhavet - kanske tusen personer i Hörsalsparken - såg en skog av palestinska flaggor samt också någon, som tydligen var Hizbollahs.

- Det fanns vissa kränkande uttryck i demonstrationen, men de fick ju inget som helst genomslag. Alla vet ju också, att socialdemokraterna inte stödjer Hizbollah.

Han är beklämd över somliga folkpartisters - Svansbo m fl - väldiga fokusering på dessa enstaka flaggor.

- Huvudarrangören Svensk-palestinska föreningen lade ner ett jättejobb för att få alla att hålla sig till manifestationens inriktning. De satte stopp för en del slagord, som tydligen ropades längre bak i tåget.

- Därför är det minst sagt paradoxalt, att dessa fåtaliga extrema yttringar nu kommer fram så här. Men det är då tack vare Erik Svansbo.
Nej, det är den svenska socialdemokratin som legitimerar hatet. Det är den svenska socialdemokratin som väljer att gå sida vid sida med antisemitiska terroristorganisationers sympatisörer.

Och det måste världen få veta. Det har bloggosfären därför berättat.