onsdag, februari 18, 2009

En krock mellan civilisationer?

Det är intressant att se folkrätten i konflikt med den lokala rätten - det är nästan som ett exempel ur Fredrik Stenhammars avhandling Riktade FN-sanktioner och rule of law i folkrätten.

Domaren i målet mot Al Aqsa spannmål ställer retoriska frågor till Sydsvenskan:

Rättens ordförande, rådmannen Rolf Håkansson, har aldrig varit med om att sänka bevisningen så tydligt i ett större mål.

– Vi tycker inte alls att det här räckte. Och det står väl rätt tydligt i domen. Eller vad tycker du själv? frågar han retoriskt och fortsätter: Kan man döma på tidningsartiklar, inslag från tv och utdrag ur böcker? Kan man döma på ett påstående om något FBI har gjort för 16 år sedan?
I en parallell värld hade man kanske kunnat ställa frågorna annorlunda. Kan man döma med utgångspunkt i det faktum att folkrätten anser Hamas vara en terroristorganisation? Kan man bortse från legitimiteten i underlag utarbetade av andra demokratiska stater och deras transparanta organ?

För alla vänner av FN torde utvecklingen de senaste åren i svenska terroristmål vara ett problem. Sverige underkänner gång på gång möjligheten att agera juridiskt i enlighet med FN:s och andra organs folkrättsliga sanktioner. Eller missförstår jag?