måndag, februari 16, 2009

Hycklar Aldebe om Qaradawi?

Den svenske islamiske ledaren Mahmoud Aldebe ska ha beröm för sitt uttalande med anledning att en av världens högst ansedda sunnimuslimska religiösa uttolkare, yusuf al-Qaradawi, sagt att Hitler var utsänd av Allah i kampen mot judarna.

Till TTs reporter säger han att:

- Det här är visserligen en känslig fråga, många europeiska muslimer ser upp till honom som person. Men att förneka Förintelsen eller som al-Qaradawi hävda att det är Guds straff mot judarna är något vi helt tar avstånd ifrån, säger ordföranden i Sveriges muslimska förbund, Mahmoud Aldebe, till TT.

Aldebe betonar att muslimer kan skilja mellan judarna som folk och Israel som stat.

- De flesta europeiska muslimer är väl medvetna om vad judarna har utsatts för. Youssef al-Qaradawis uttalande gagnar verkligen inte vår sak, säger han.
Dock finns dock några problem. De är inga små problem, heller.

För det första är Qaradawis religiösa auktoritet oändligt mycket större än Aldebes. För den genomsnittlige muslimen är det inte givet att det är Aldebe som har tolkningsföreträde när det gäller Allahs relation till Hitler. Inte heller för den genomsnittlige europeiska muslimen torde Aldebes ord väga tyngre. Men kanske kan det ändå spela roll i Sverige - därav min tacksamhet för uttalandet.

För det andra är Aldebes avståndstagande väldigt senkommet, och går, om det är ärligt menat, på tvärs med hur han resonerat tidigare. Det är Qaradawi som grundat Det europeiska fatwarådet som sammanträdde i Stockholmsmoskén år 2003, varvid pressen noterade att "Moskén i Stockholm står enligt flera initierade bedömare Muslimska brödraskapet nära." Viss debatt utbröt senare med anledning av att Qaradawi legitimerade så kallade martyrskapsoperationer - journalisten Salam Karam var drivande. Mahmoud Aldebe försvarade då Qaradawi mot kritiken. I Expressen skrev han under rubriken "Sluta förfölja Stora moskén"
Stockholms moské var värd för en konferens som arrangerades av Fatwa och Forskningsrådet år 2003, där ett 30-tal teologer samlades i tre dagar för att diskutera de problem som möter muslimer i Sverige och Europa. Självmordsattentat fanns inte på agendan. Sheykh al-Qardawi deltog i konferensen, och har inte i detta sammanhang talat om självmordsbombare eller uppmuntrat muslimerna att begå terrorattentat i Europa eller Sverige. Det hela är ett missförstånd, som bottnar i att en arabisk journalist försökte ta upp frågan. Varje muslim borde vara i sin fulla rätt att inrätta sitt liv, utan att bli anklagad av Salam Karam för antisemitism eller extremism.
Var det verkligen omöjligt att se Qaradawis nakna hat år 2003 eller år 2005? Naturligtvis inte. Men först nu, när Qaradawi refererar till Hitler, blir det plötsligt uppenbart för Aldebe att avbön är nödvändig. Kanske ligger nyckeln i Aldebes avslutande mening till TT: "Youssef al-Qaradawis uttalande gagnar verkligen inte vår sak."

För det tredje är Mahmoud Aldebe är den person som snarast personifierar försöken till närmanden mellan den svenska socialdemokratins kristna gren Broderskapsrörelsen och Qaradawis Det muslimska brödraskapet. Detta har beskrivits av Magnus Wennerholm på SVT:
FORSKARE ANSER att kretsen kring Sveriges muslimska råd är ideologiskt inspirerade av Muslimska Brödraskapet, något som bekräftas av Mahmoud Aldebe första gången vi träffar honom.

- Det finns individer som har kommit hit med idéerna. De finns överallt i våra moskéer. Vi har ingen sån organisation, men ett 10-tal individer som öppet står för det. De tänker som vi, att islam är en del av samhället, säger Mahmoud Aldebe.

De flesta forskare ser Muslimska Brödraskapet som en positiv motkraft till extrema islamister. Men ideologin handlar också om att sharialagen ska stå över demokratiskt stiftade lagar. Målet är att med demokratin på sikt islamisera samhället.

- Man ska etablera relationer med olika makthavare för att gradvis utöka inflytandet för islam i ett samhälle, säger Aje Carlbom.

OCH HELT ENLIGT den ideologin så har Sveriges muslimska råd satsat på att komma in i svensk politik. Särskilt väl har de lyckats med socialdemokratin.

År 1994 kontaktade SMR alla riksdagspartier och fick från socialdemokraternas kristna grupp - Broderskapsrörelsen.

- Det är bra att vi har de här kontakterna med de muslimska grupperna i Sverige, säger Ola Johansson, internationell sekreterare på Broderskapsrörelsen.

Mahmoud Aldebe var med redan 1997 när det ordnades en så kallad "Dialogkonferens" och Broderskapsrörelsen har samarbetat betydligt mer med SMR än med de andra riksförbunden. Ungefär 80 procent av artiklarna i Broderskapsrörelsens medlemstidning mellan 1994 och 2004 som berör riksförbund handlar om SMR.
Det vore förstås välkommet om Aldebe verkligen bytt ståndpunkt, men av en rad anledningar klingar det inte helt klart.