lördag, februari 14, 2009

Nytt uppdrag för islamologerna

Av någon outgrundlig anledning - ska vi kalla det politik eller lojalitet med objektet? - har islamologen i Lund tagit det som livsuppgift att rasa mot forskare som inte kan visa upp källorna. Man kan tycka att detta ligger utanför uppdraget, men samtidigt är det glädjande att se hur trötta akademiker kan återfå sin andliga (eller fysiska) resning. Frågan är dock varför det bara är lägesbilden från CATS som kritiseras. Det finns ju massor att granska.

En skandal i forskarsamhället som islamologerna missat är att tobaksmotståndarna på Karolinska institutet vägrar att lämna ut grundmaterialet i den största studien som gjorts om de eventuella riskerna med snus. Det, mina vänner, är en riktig skandal. Islamologerna borde rycka ut.