onsdag, mars 11, 2009

Om så kallad Israelkritik

Det är inte första gången det händer i Malmö att föregivet Israelkritiska demonstrationer blir forum för öppen antisemitism. Det hände under Libanonkriget 2006, och det hände i helgen. Om detta skriver jag i dagens SvD.

I den del av demonstrationen som gick under Hamas gröna flagga skanderades återkommande en välkänd antisemitisk ramsa.

”Khaybar, Khaybar, ya yahoud, jaish Muhammad saufa ya‘ud” betyder i översättning ”Khaybar, Khaybar, o judar, Muhammeds armé skall återvända”. Versen anspelar på ett slag år 629, då en muslimsk här under Muhammeds ledning intog den huvudsakligen judiska oasen Khaybar. Med obetydliga egna förluster krossade profeten den numerärt överlägsna Khaybariska armén och tvang invånarna till underkastelse. Några år senare fördrevs överlevande judar helt.

Ramsan, som riktar sig specifikt mot judar och inte mot staten Israel, är vanlig i Mellanöstern. Att den förekommer ihop med Hamasflaggan är väntat. Hamas är en antisemitisk rörelse som hänvisar till Sions vises protokoll i stadgarna. Detta är väl känt även för den som inte talar arabiska.
ledarbloggen kompletteras med de aktuella filmsekvenserna.