måndag, mars 23, 2009

Sabuni, Westerberg, Kristersson och Gudmudson

Idag håller Bertil Ohlin-institutet en lunchdebatt om alliansens flykting- och integrationspolitik, under rubriken Hårdare krav eller mer stöd? Där kan man se både Bengt Westerberg och Ulf Kristersson, men fokus hamnar naturligtvis på den alltid glimrande Nyamko Sabuni.

Så är det visst någon som heter Gudmudson som ska var med också.

Bättre möjlighet till egen försörjning och snabbare etablering i det svenska samhället är viktiga mål i flykting- och integrationspolitiken. Men går vägen dit genom krav på språktester, sänkta bidrag till den som flyttar till “fel” kommun och hot om indraget medborgarskap för den som missköter sig? Kan förbättrad undervisning i svenska och samhällskunskap, skärpt lagstiftning mot diskriminering och subventionerade instegsjobb göra någon skillnad? Eller är det helt andra reformer, till exempel på arbetsrättens område, som måste till? Välkommen till ett lunchsamtal där vi synar några aktuella förslag.

Deltagare: Nyamko Sabuni, integrationsminister, Ulf Kristersson, socialborggarråd i Stockholm, Per Gudmudson, ledarskribent för Svenska Dagbladet och Bengt Westerberg, tidigare folkpartiledare och ordförande för Röda Korset.

Moderator: Ulf Öfverberg, liberal debattör och ordförande Folkpartiet Södermalm/Gamla Stan.