torsdag, maj 21, 2009

Svenska forskarrapporter om Somalia

För den som söker efter en grundkurs i frågor om pirater i Somalia, islamistiska grupper i Somalia eller helt enkelt varför Somalia fortsätter vara en failed state har Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) lösningen. I slutet av 2008 skrevs, på beställning av Försvarsdepartementet, några översiktliga rapporter om dessa frågor, tillgängliga på internet.

Somalia: Failed State of Nascent States-System? FOI Somalia Papers: Report 1. Peter Haldén.

Islamist Networks in Somalia. FOI Somalia Papers: Report 2. Magnus Norell.


State Failure on the High Seas - Reviewing the Somali Piracy. FOI Somalia Papers: Report 3. Karl Sörensen.


Den fjärde rapporten som ska ha gjorts, Power Play on the Horn: Impact of Ethiopia-Eritrea Relations on the Somalia Conflict, av Mathias Krüger (känd från Uplands nation-tiden!) hittar jag dock icke.

Läsaren bör ta i beaktande att rapporterna är ett halvår gamla. Det är lång tid i somalisk politik. Som historisk fond till dagshändelserna är rapporterna dock perfekta.