tisdag, juni 02, 2009

On the Campaign Trail

Automatiserade publiceringssystem är kul. Idag har maskineriet på SvD.se gjort Sanna Rayman till avsändare på min text. Vilket var lika så bra, eftersom artikeln inte var helt lysande.

Hunter S Thompson-stycket om att vara på turné med svenska politiker förblir oskrivet.