måndag, augusti 03, 2009

Fighters + Lovers till attack

Galenskapen tar aldrig semester, varför jag kan notera att en representant för terrorismstödpersonerna i Fighters and Lovers angriper mig i en osammanhängande text publicerad på Newsmill.

Det är pinsamt att en person som refererar till en biofilm som källa sitter som en av de mest betydande borgerliga ledarskribenterna. Det säger mycket om nivån på argumenten och grunderna för deras godtyckliga definierande av terrorister.

Per Gudmundson, ledarskribent på Svenska Dagbladet, skriver också själv om lawfare på sin privata blogg ..I stället för riktiga vapen kan en stridande part använda exempelvis tvetydigheter och oklarheter i internationell rätt för att skaffa sig vad som ser ut som moralisk överhöghet, eller sätta motståndarens medel i folkligt tvivelsmål. Det är precis vad EUs, USAs, Israels och övriga västländers politiker och ledarskribenter gör. Genom att måla upp en osann skräckbild för folk och injaga en känsla av otrygghet hos befolkningen att man sen utan att någon reagerar kan stänga gränser, behandla flyktingar som djur vid EUs yttre gränser och sätta de i fack som exempelvis terrorister.

Vidare skriver Gudmundson att ...ville Fighters + Lovers göra gällande att lagreglerna om terrorismfinansiering får orimliga konsekvenser, och alltså att terrorismbekämpning är fel. Det är helt taget ur luften och visar ännu mer på okunskapen som Per och övriga ledarskribenter bär på. Fighters + Lovers har aldrig sagt att terroristbekämpning är fel.
Textens författare heter Ayman Osman, och ses på Newsmill i ett fotografi från barndomen. Blott något år gammal kramar hans hand en automatkarbin i Libanon. Tydligare kan knappast palestinavänsterns dödskult illustreras.

Nå. "Fighters + Lovers har aldrig sagt att terrorismbekämpning är fel." Kanske det. Men man vill hur som helst stoppa den.

På annan plats presenterar sig den Jesper Nilsson som låtit registrera sajten Fighters + Lovers. Han är till vardags chefredaktör för webbtidningen Dagens konflikt, där han också uppmanar andra att stötta verksamheten, samt förklarar dess syfte.
"...nu i veckan startar Fighters and Lovers Sverige. På sin hemsida möjliggör de för vilken svensk som helst att bli terrorist genom några enkla musklick. Och i det långa loppet bidra till att rasera terroristlagstiftningens legitimitet. En välkomnad utmaning."