fredag, augusti 07, 2009

Skillnaden mellan SvD och DN

Två citat ur dagens morgontidningars recensioner av Ernst Brunners nya bok Hornsgatan illustrerar skillnaden mellan Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.

Mats Gellerfeldt i SvD:

Detta är nämligen inget mindre än en samtida variant av Strindbergs 'Det nya riket' och 'Svarta fanor', en rasande och rasande rolig uppgörelse med samtidens alla avarter, dumheter, ytlighet och förflackning.
Dan Jönsson i DN:
Medan jag läser Ernst Brunners ”Hornsgatan” drömmer jag en natt att boken är försedd med ett vetenskapligt appendix, där handlingen blir belyst och analyserad ur ett queerfeministiskt perspektiv.