torsdag, augusti 06, 2009

Svenska muslimers partisympatier

Opinionsundersökningar uppdelade efter religiös eller etnisk tillhörighet är inte vardagsmat, varför det kan vara värt att uppmärksamma att statsvetaren Magnus Hagevi har gjort beräkningar om vad personer som identifierar sig som muslimer har för partisympatier. Han skriver i Aftonbladet:

Svenska muslimer är en liten väljargrupp. För att kunna studera den har jag använt mig av sex frågeundersökningar som genomförts av SOM-institutet vid Göteborgs universitet i hela landet, Västra Götaland och stads-delarna Bergsjön, Gårdsten, Hjällbo och Norra Biskopsgården i Göteborg. Dessa representerar befolkningen med svenskt och utländskt medborgarskap mellan 15 och 85 år. Svarspersonerna har själva fått identifiera sig som muslimer genom att reagera på ”Jag är muslim” med ja eller nej. Totalt har 747 muslimer svarat på frågorna om partisympati.

Resultaten är entydiga. Svenska muslimerna framstår som en partipolitisk homogen väljargrupp. Mellan 70–75 procent av de svenska muslimerna sympatiserar med Socialdemokraterna. Totalt får det rödgröna blocket 80–90 procent av svenska muslimers partisympatier.