torsdag, oktober 22, 2009

På jakt efter en kandidat att kryssa?

I tidskriften liberal debatt svarar jag på vad man ska leta efter för egenskaper hos riksdagskandidaterna.

"Bortsett från kamplust, ideologisk övertygelse och god kommunikationsförmåga är det viktigt att riksdagsledamöter känner att de har ett personligt mandat, och tycker att de står i sina väljares tjänst snarare än sina partiers. Jag vill inte att riksdagen ska bestå enbart av röstboskap för regeringen eller gruppledarna.

Därför kan man leta efter kandidater med rätt förutsättningar för just detta. Exempel:

Tidigare uppvisad självständighet gentemot partilinjen. Tänk på fp-kandidaten Jenny Sonesson. Hon arbetar nära Birgitta Ohlsson, som för många är antingen ett rött skynke eller en liberal förebild, men konsekvent har visat oberoende. Det är nog en bra skola.

Egen plattform. Den moderata kandidaten Maria Abrahamsson har en exceptionellt stark bas att stå på, efter ett decennium i SvD och SVT. Hennes partivän Johnny Munkhammar är ett annat exempel, om han nu vinner mot cancern och lyckas genomföra sin kandidatur trots sjukdomen.

En karriär vid sidan om politiken. Politruker och broilers måste förstås också finnas, men riksdagsledamöter med en egen yrkeskarriär har troligen både större verklighetskontakt och mindre rädsla för att välja en egen politisk väg. Journalisten Edvard Unsgaard, som ska kandidera för moderaterna, skulle ha varit ett bra exempel, men eftersom han jobbar under Fredrik Reinfeldt i statsrådsberedningen så lär han väl bli så regeringslojal man kan tänka sig. Men nån annan med ett jobb måste det väl dyka upp?"