lördag, oktober 03, 2009

Parallella universa 1


Förre ib-agenten Gunnar Ekberg, som infiltrerade palestinavänstern, föreläser på armémuseum, inför föreningen Sveriges öga och öra.