onsdag, oktober 28, 2009

Socialdemokratiska IsraelVänner


Vällovligt initiativ, men glest med folk.