fredag, oktober 23, 2009

Vilka kontakter knyts i Pakistan?

Malena Rembe, chefsanalytiker på kontraterrorismenheten Säpo, har uttalat sig för Ekot.

Enligt Marlena Rembe har säkerhetspolisen i flera fall information som gör att man vet att svenskar rest till Afghanistan eller Pakistan för att få träning eller delta i strid. Hon säger att det rör sig om en handfull personer i de länderna i dag.

Det här är alltså Säpos bild. Uppgifterna är svåra att kontrollera eftersom detaljerna omfattas av sekretess. Men enligt Säpo finns ytterligare tio svenskar i Somalia av samma anledning.

– De deltar i strid. De tränas och de förbereder attentat, säger Malena Rembe.

Hon säger att de flesta reser på eget initiativ och att de också själva samlar ihop pengarna till resan, det mesta i Sverige.

– Såvitt vi har sett är det inte i officiella större moskéer utan i mindre forum: privata möteslokaler, i folks hem.
I en intervju för TT förtydligas bilden ytterligare.
Syftet med resandet kan vara att få träning i terrorverksamhet, men också att fungera som finansieringslänkar.

-Det intressanta här är att de här nätverken i konfliktområdena är helt beroende av att pengar kommer från utlandet, från Europa, säger Rembe.
Men det finns anledning att fundera över en annan bild av de kontakter som skapas på dessa resor. I Jyllands-Posten skrev häromdagen Lars Erslev Andersen och Nanna Hvidt från Dansk Institut for Internationale Studier. De vill ifrågasätta den nu dominerande bilden av hemodlad jihadism, och istället åter poängtera styrningen från al Qaida och Pakistan.
Imidlertid viste efterforskningen af de forskellige terrorsager i England, at der eksisterer et reorganiseret al-Qaida-center i Pakistan, som er aktivt involveret i forsøg på organisering og gennemførelse af terrorisme i Europa. Nærmere efterforskning af London-bomberne viste i modsætning til de første antagelser, at al-Qaida i Pakistan faktisk havde været involveret: Flere af terroristerne havde fået træning i Pakistan, og de havde i flere år været del af de radikaliserede miljøer i England. På årsdagen for bomberne hyldede al-Qaidalederen Ayman al-Zawahiri terroristerne og ledsagede sin tale med en video, hvor den ene af selvmordsbomberne begrundede sine handlinger som en protest mod Englands deltagelse i Irak-krigen. Det såkaldte Heathrow-komplot, hvor 10 passagerfly over Atlanten skulle have været sprængt i luften med indsmuglet sprængstof, viste sig også at været planlagt fra al-Qaida i Pakistan. Komplottet blev heldigvis forhindret, og det er den direkte anledning til besværet med plasticposer i de internationale lufthavne. Endelig peger sporene efter det særdeles blodige og velorganiserede terrorangreb i Mumbai i november sidste på Pakistan som stedet for dets planlægning. Det er den Kashmir-baserede Lashkar e Taiba-gruppe, som har ansvaret for massakren, men meget tyder på, at planlægningen er sket i samarbejde med al-Qaida, som netop har stor fokus på Indien.

Der er derfor gode grunde til, at de vestlige efterretningstjenester, herunder Forsvarets Efterretningstjeneste i Danmark, i stigende grad peger på, at truslen om terrorisme stammer fra et reorganiseret al-Qaida i Pakistan.

De samme konklusioner er forskningsprogrammet på Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) nået frem til. Dette program blev indledt i 2006 og fik fra 2007 - 2009 en bevilling på finansloven til at forske i radikalisering og terrorisme. Det har i perioden arbejdet med teorier om radikalisering og har systematisk fokuseret både på al-Qaidas rolle i konflikterne i Sydasien og forbindelser mellem internationale konflikter og radikaliserede miljøer i Europa. Resultaterne er blevet formidlet i publikationer; både brede og mere akademiske, gennem foredrag og interviews i medier samt gennem et stort antal briefinger til politikere og myndigheder. Alt dette kan der læses mere om i pjecen ”DIIS om Terror”, som kan rekvireres på DIIS.

Mens der findes andre forskningsprogrammer i Danmark som Center for Forskning i Islamisering og Radikalisering på Aarhus Universitet, er DIIS-programmet det eneste, der systematisk fokuserer på al-Qaidas udvikling og betydning samt al-Qaidas rolle i forsøg på organisering af terrorisme i Europa, herunder Danmark. Således er der netop publiceret en omfattende analyse af al-Qaidas styrke og sårbarhed i ”Historisk Tidsskrift”.

Der er mange temaer, som endnu mangler at blive belyst gennem systematisk forskning, f.eks. hvordan forbindelsen mellem radikalisering i Europa og udviklingen i Afghanistan og Pakistan finder sted.