lördag, november 28, 2009

Kärnvapen åt Saddam Hussein? Välkommen!

Ett aktuellt migrationsärende belyser Sveriges institutionella värderelativism. Det gäller en kemiingenjör från Irak som Migrationsöverdomstolen beviljat asyl. Att han tagit fram kärnvapen och biologiska stridsmedel åt Saddam Hussein gör nämligen att det finns risk att han kommer att lida politisk förföljelse i hemlandet.

Dagens Nyheter
:

Mannen har arbetat med att ta fram både kärnvapen, kemiska och biologiska vapen. Han har även varit generalmajor i Baathpartiet, och medförfattare till en bok som framhåller Saddam Husseins "kloka ledarskap".