söndag, december 06, 2009

Evin Rubar: islam är islamism

Dokumentären Slaget om muslimerna, som Evin Rubar gjort för SVT, är extremt intressant. Här visas hur företrädarna för de stora muslimska samfunden i Sverige tolkar islam på ett problematiskt sätt: man ser islam som ett politiskt projekt, ursäktar kvinnomisshandel, förespråkar könsseparatism och tycker att musik är emot religionen. Och så vidare.

I sak är detta tyvärr inget nytt. Det nya är att Evin Rubar kallar denna religionstolkning för islamism. Tesen i filmen är att denna religionssyn i själva verket är ett totalitärt politiskt projekt som är förkastligt och icke representativt för muslimer i allmänhet.

Evin Rubar kan naturligtvis ha rätt. Men följderna av hennes resonemang blir i så fall omfattande.

De som Evin Rubar pekar ut som islamister är Sveriges mest etablerade muslimska uttolkare. Bland de utpekade finns några av dem som kan mest om islam i landet. Det de säger är heller inget kontroversiellt inom övriga islamiska traditioner. Valfri lärobok berättar samma sak: att islam är en lära som omfattar hela tillvaron, att kvinnan är underordnad, att koranen är guds sanna ord, etcetera.

Det som Evin Rubar pekar ut som islamism, är helt enkelt det vi hittills menat med islam. Och de som Evin Rubar pekar ut som representanter för mannen på gatan, alltså personer som Nalin Pekgul och Pernilla Ouis, är vad som antingen benämnts avfällingar eller icke praktiserande.

Enligt tesen i Rubars film, kort sagt, är det vi hittills kallat islam oförenligt med demokrati.