tisdag, januari 19, 2010

Willkommen, Bienvenue, Welcome!

Den 14 januari skrev jag på SvDs ledarsida om krigsförbrytare på fri fot i Sverige.

Den misstänkte sägs bland annat ha tvingat sina offer att beta gräs på ett minfält. Han kom till Sverige 2001, och trots att han anklagas för att ha mördat och torterat ­under sin tid som koncentrationslägervakt blev han svensk medborgare 2006.

För att vara ett land som ser sig som moralisk stormakt har Sverige ett sällsynt släpphänt förhållningssätt till krigsförbrytare.

Exakt hur många krigsförbrytare som fått en fristad här vet ingen. När Åklagarmyndigheten, Polisen och Migrationsverket år 2007 publicerade rapporten Internationella förbrytare i Sverige nämndes att det kan röra sig om ända upp till 1 500 personer. Polisen har annars flera gånger uppskattat antalet till omkring tusen.

Hur många som har dömts? En. Den 18 december 2006 dömdes Jackie Arklöv i Stockholms tingsrätt för de brott mot folkrätten han gjort sig skyldig till som legosoldat på Balkan.

I januari 2007, när rapporten ovan skrevs, pågick 24 förundersökningar om brott mot de internationella humanitära lagarna. Endast i ett fall hade det delgivits misstanke om brott. Detta trots att, som författarna noterade, ”alla brott är av synnerligen allvarlig art – en massaker, flera mord och tortyr i flera fall.”

Nu pågår 14 förundersökningar, enligt polisens Folkrätts- och krigsbrottskommission. Och i förrgår greps alltså en misstänkt.

Rapporten visade också varför mörkertalet är så stort. De flesta misstankar om krigsförbrytelser kommer ju fram genom Migrationsverkets handläggning av asylärenden. Men ”asylutredningar från vissa länder – dit det i princip är uteslutet att verkställa utvisningar på grund av förhållandena där – blir av rationella skäl inte lika djuplodande som utredningar från andra länder.”

2002 fick man ändå anledning att gå igenom alla ansökningar från ett visst land varifrån tre misstänkta kommit. ”Minst 50 personer”, skrev rapportförfattarna, ”kunde enligt utredarna misstänkas tillhöra en organisation som systematiskt använt sig av tortyr och olagliga avrättningar i sin verksamhet.”

Den som söker skall finna.
Den 18 januari följde ledarsidans kolumnist Merit Wager upp med ännu en artikel på samma tema. Hennes blogg är en fontän av information om frågor som denna.