måndag, april 12, 2010

Islamisk konferensgäst utpekad som rekryterare åt Hamas

På lördag håller Islamiska förbundet i Göteborg konferens. En av de internationella gästerna, jordaniern Ahmad Nofal, har tidigare utpekats av terrorismexperter som rekryterare åt terroriströrelsen Hamas och som radikal medlem av Muslimska brödraskapet – en dogmatisk politisk rörelse som strävar efter att upprätta en världsomspännande gudsstat under Sharialag.

Konferensen hålls den 17 april i Medborgarhuset i Gamlestaden i Göteborg. Syftet med arrangemanget är enligt arrangörerna bland annat att "öka kunskapen om Islam", att "ge möjlighet att få träffa Islams kunniga och religionens forskare", samt att "förstärka bandet mellan Sveriges muslimer och det muslimska samfundet (Umma)". På konferensen uppträder såväl svenska som utländska föredragshållare.

Ahmad Nofal är en jordansk islamisk teolog född 1946, verksam bland annat vid University of Jordan i Amman. Men han pekas också ut som en radikal predikant vars inflytande regimen har försökt begränsa, och som har deltagit i träningsläger för jihad.

I Encyclopaedia of international terrorism, volym 4, utgiven 2002, skriver den amerikanske journalisten och terrorismexperten Steven Emerson att Sheikh Ahmad Nofal är en "top islamist militant" och "a recruiter of Hamas terrorists in Jordan".

I Jordanian exceptionalism, utgiven 2002 av Mansoor Moaddel, professor vid Eastern Michigan University, beskrivs uppkomsten av fundamentalistisk politisk islam i Jordanien. Där noteras att Ahmad Nofal, som enligt boken var en drivande del i radikaliseringen av jordanska Muslimska brödraskapet på 1970-talet, "had participated extensively in the jihad camps".

Det framkommer vid en snabb sökning i Google Books.

I en uppsats från US Army War College, International lessons learned and recommendations for combating domestic islamic terrorism, skriven 2007 av Lieutenant Colonel Christopher Wicker, benämns Ahmad Nofal som en "radical cleric" i Muslimska brödraskapet vars predikningar jordanska staten ska ha försökt minska spridningen av.

Det framkommer vid en snabb vanlig Googlesökning.

Även de bokomslag som exponeras på Nofals egna hemsida (och som IFIG länkar till) ger ledtrådar om ett fundamentalistiskt tankesätt – här förekommer oförblommerat klassiskt antisemitiskt bildspråk:Ändå väljer Islamiska förbundet i Göteborg just denna gäst. Det är märkligt, om det nu inte är så att denne Nofal blivit god demokrat på äldre dagar, och att det är detta som är konferensuppträdandets fokus. Eller, i värsta fall, säger det något illavarslande om Islamiska förbundet i Göteborg.