söndag, oktober 31, 2010

Är det viktigt att berätta att de gripna är palestinier?

De två män som sitter i förvar i Göteborg, misstänkta för förberedelse till terrorbrott, tillhör en familj palestinier ursprungligen från Syrien, rapporterar Ekot, nästan i förbigående. Vilket är en viktig pusselbit för den som försöker förstå terrorhotets art.

När det gäller rapportering om terrorism är annars känsliga eller ovidkommande uppgifter om nationalitet och religiös tillhörighet viktiga. Tyvärr väljer pressen ibland att avstå från att rapportera just sådant, kanske av rädsla för att bryta mot de etiska reglerna eller för att underblåsa rasism.

Terrorism i Europa kan delas upp i två sorter. Å ena sidan har vi den nationalistiska, separatistiska. Den står för mängdbrotten. Här är det av vikt huruvida de misstänkta är irländare, katalaner eller kurder. Å andra sidan har vi den religiöst motiverade terrorn. Den är mer sällsynt vad gäller antal dåd, men mer dödlig. Här är religiös tillhörighet avgörande. Jag har svårt att se ett enda tillfälle i nyhetsrapportering om terrorism där religion och nationalitet vore ovidkommande. Det är ju de två enskilt viktigaste faktorerna!