tisdag, november 02, 2010

Antisemitism hos Jönköpings Unga Muslimer

Om du var verksam som förebild för unga, var aktiv i en paraplyorganisation som tidigare har haft problem med antisemitiska och homofobiska inslag, och om du skulle starta en tidning för att visa de goda sidorna med din livsåskådning – skulle du då anlita Mohamed Omar som kolumnist och inleda projektet med att intervjua Lasse Wilhelmsson?

Jönköpings Unga Muslimer (JUM), som är en organisation ansluten till Sveriges Unga Muslimer (SUM), uppvisar en bekymrande tendens. På många sätt är JUM förstås som vilken normal ungdomsförening som helst, med vanlig föreningsverksamhet för de cirka 40 medlemmarna. Men i det utåtriktade arbetet tycks föreningen ha en dragning till judehatare, förintelseförnekare och konspirationsteoretiker. Allra mest tydlig är tendensen i föreningens projekt med att starta Tidskriften As-sirat. Den ska ges ut på papper, enligt planen, men finns än så länge bara på internet.Men det som finns på webbsajten är illavarslande nog. Här intervjuas den ökände Lasse Wilhelmsson, i en text stort uppslagen i två delar. Wilhelmsson är, för den som inte vet, en person som förfäktar antisemitiska konspirationsteorier och förringar förintelsen - till den ringa grad att även vänsterns värsta terroristapologeter tar avstånd.

Och i presentationen av den kommande pappersutgåvan gör redaktionen klart att man kontrakterat Mohamed Omar – den tidigare uppburne lyrikern som blev islamist och som numera tillbringar sina dagar med att sprida förintelseförnekelse och antisemitism, ivrigt påhejad av den svenska naziströrelsen. Även intervjun med Wilhelmsson ska ingå i pappersutgåvan.

Även i redaktionens egna textproduktion smyger sig en antisemitisk myt in. Man menar här, med en lätt omskrivning, att judarna styr pressen: "Idag har vi massmedian med vilken Israel – som styr det heliga landet idag, försöker rättfärdiga sina massmord och krigsbrott."

Ovanstående är förstås inte helt förvånande. I många muslimska stater är antisemitism statsreligion, och tyvärr finns det även tämligen hållfasta teologiska grunder inom islam för judehatet, vilket åtskilliga av de tunga muslimska auktoriteterna sprider kontinuerligt.

Men ändå är det illa. Det är uppseendeväckande att Jönköpings Islamiska Församling låter ungdomarna utvecklas i denna riktning (och dessutom gör reklam för den antisemitiska tidskriftsverksamheten på sin sajt). Det är vidare skrämmande att paraplyorganisationen SUM tycks se mellan fingrarna – i synnerhet eftersom SUM tidigare varit i blåsväder såväl på grund av extremism som judehat. Åtminstone officiellt menar ju SUM att man försöker motarbeta antisemitism och extremism.

Men kanske är det så att Jönköpings Unga Muslimer verkar i en tillåtande miljö. På föreningens sida på Facebook visas bilder från en demonstration i Jönköping, där gamla och unga går under Hamas-flagg, till synes utan att reagera på att Hamas faktiskt är en antisemitisk terroristorganisation med utplånandet av den judiska staten inskrivet i stadgarna. Det beror inte på omedvetenhet. På Facebook beskriver föreningen bildens innehåll: "Palestinas flagga och Hamas banderoll i bakgrunden." Det är lätt att misstänka att Jönköpings vuxna muslimer inte håller rågången de heller.

Inte heller aktiviteterna hos Sveriges Unga Muslimer tycks motverka Jönköpingsungdomarnas tendenser. Tvärtom skriver JUM:s aktivister om att SUM:s konferenser och föredrag varit väldigt inspirerande. På YouTube-kanalen, som för övrigt visar ett typiskt intresse för Lars Vilks och konspirationsteorier om elfte september, finns flera videofilmer inspelade på SUM:s stora konferens.

Sveriges Unga Muslimer borde omedelbart åtgärda den annalkande radikaliseringen.

Uppdatering:

Något dygn efter ovanstående publicerats har JUM stängt ner det mesta av verksamheten på länkarna. Jag tycker förstås att det är bra om etablerade ungdomsförbund kan hålla rent mot antisemitismen, men beklagar om uppmärksamheten lett till att man helt skulle upphöra med utåtriktad verksamhet. Det var verkligen inte min mening. Jag hoppas att ungdomarna i Jönköping kommer igång med sin förening snart igen, i ny och mindre tvivelaktig kostym.

Jag är heller inte motståndare till att sådana som Omar ska få publicera sig, som Lasse Wilhelmsson tycks tro. Tvärtom är jag för en vidsträckt yttrandefrihet, och tycker närmast att det är bra att min fiende får utrymme att visa upp sina galenskaper ("judendomen, den judiska statens legitimitet, den officiella bilden av det som brukar kallas för förintelsen, den officiella utredningen om 911, de nykoloniala krigen, den sionistiska makteliten och sionismen överhuvudtaget, samt härtill anknytande frågor").

Däremot menar jag att SUM (och JUM) måste fjärma sig från konspirationsteoretiker och förintelseförnekare, om de ska ha en chans att verka som breda ungdomsrörelser.