torsdag, november 04, 2010

Belgien: PKK har militära träningsläger i Sverige

Den 22 oktober greps den turkiske medborgaren Sait Ike på Arlanda. Han var efterlyst via Interpol av belgiska myndigheter, som menar att Ike – kurd och aktiv i PKK – gjort sig skyldig till terroristbrott och kidnappning.

Sait Ike kom till Arlanda med flyg från Syrien. En given fråga är förstås varför han valde att resa genom Sverige.

Enligt den belgiska åklagarmyndighetens uttalanden till den turkiska tidningen Today´s Zaman finns det en förklaring som möjligen är lika bekymrande som att våra flygplatser betraktas som säkra genomfarter av efterlysta terroristmisstänkta. Åklagarens talesman menar att PKK tvingar ungdomar att genomgå träningsläger för PKK:s väpnade kamp – i Sverige.

"Explaining the charges against İke, Belgian federal prosecutor’s office spokeswoman Lieve Pellens said Kurdish youngsters were being forced to participate in the PKK’s terrorist activities after being trained at various camps in Western Europe. “We have evidence that the training is being conducted at certain military camps in Belgium, Greece, Germany, Italy, Sweden and France, as well as in Iraq,” she said at the time."
Man ska ha i åtanke att den turkiska statens utpekanden av enskilda kurder (eller andra) som terrorister kan vara minst sagt tvivelaktiga. Men nu är det den belgiska åklagarmyndigheten som säger att PKK har militära träningsläger i Sverige, försåvitt man får tro Today's Zaman.

Tyvärr förmedlades inte den belgiska åklagarens ståndpunkt i svensk press i samband med gripandet eller utlämnandet. En driftig nyhetsjournalist skulle kanske kunna hitta en bra story här.