tisdag, november 02, 2010

Du gubbe fäll din krycka ner, och du, du yngling, lyd min lag

Alkoholens likhet med politik, är temat i dagens text på SvD:s ledarsida. Detta med anledning av Rikrevisionens granskning av regeringens försök att minska ungdomars supande och med anledning av ny brittisk forskning som visar att alkohol är den farligaste drogen.

Alla är överens om att stävja ungdomsfylleri. Även undertecknad. En ambitiös politiker vill i det läget inte verka handlingsförlamad. Något (oklart vad och med vilken effekt) måste göras. Ett förbud, en satsning – det är viktigt att ta upp kampen!

Så går skattepengarna ut i arbete. Till projekt utan mål eller resultat. Samtidigt, på grund av en allmän hälsotrend eller på att Nintendo Wii kräver mindre sprit för att bli roligt än forna tiders knivslagsmål, krökar kidsen allt mindre. Även där tillsynen minskats (som RR ger exempel på).

Var och en kan dra egna slutsatser. Men det är inte givet att lösningen alltid är mer politik.

I själva verket har politik ganska mycket gemensamt med drickande. Det är inte särskilt svårt att uppfinna anledningar att ta sig ett glas. Det svåra är att veta när man ska låta bli.
Well. Vissa av oss har enklare nöjen. Vi ska också läsa tidningen.