onsdag, december 29, 2010

Broderskaps syn på MR, eller Brödraskapets?

Den socialdemokratiska föreningen för troende, Broderskap, har en uppsättning jämlikhetsparoller för kristna och en annan för muslimska medlemmar. I manifestet för muslimska medlemmar strävar man inte efter en värld utan ojämlikhet på grund av sexuell läggning.

Detta har jag berört i två artiklar under den senaste veckan. På annandagen konstaterade jag på SvD.se att Bögarna hänger lös i Broderskap. I dagens SvD återkommar jag till frågan, efter att såväl QX och dess chefredaktör som Broderskap kommenterat.

När Broderskaps styrelse den 28 maj i år antog sitt ”Manifest för muslimska socialdemokrater”, så strök man kampen för HBT-rättigheterna.

I jämlikhetsparagrafen i Broderskaps ”Manifest för kristen vänster” heter det att ”Vi strävar efter en värld […] utan ojämlikhet på grund av kön eller sexuell läggning”, men i det muslimska manifestet är ”sexuell läggning” borttaget.

Om detta berättade jag på annandagen i en artikel på SvD.se, vilket uppmärksammats bland annat av gaytidningen QX och dess chefredaktör Jon Voss. Han konstaterar att Broderskap ”sviker muslimska HBT-personer”.

Broderskaps ordförande Peter Weiderud försöker förklara förbundsstyrelsens resonemang på bloggen Kristen vänster. Han menar att en formulering om att sträva efter lika rättigheter oavsett sexuell läggning vore samma sak som att ”röka ut” muslimska medlemmar ur föreningen.

”Människor måste få en möjlighet att växa med frågor och uttrycka sig på ett sätt som gör att de inte marginaliserar sig i sitt eget sammanhang.”

Istället bör man, anser han, lyssna och lära. ”Vi behöver lära oss att leva med mer än ett värdesystem samtidigt. Det kan störa den politiskt ängslige, men det gör vårt samhälle så oerhört mycket rikare. När olika tankar och idéer bryts mot varandra, blir syntesen större. Muslimerna har något att lära oss.”

Weideruds resonemang är ohållbart på två sätt. För det första klumpar det ihop muslimer, enligt precis samma mall som rasisterna använder: muslimerna i Sverige anses inte kunna hantera mänskliga rättigheter. Inte ens en långsiktig strävan klarar denna muslimska massa (paragrafen handlar just om en strävan, inte om att framtvinga homovigslar i Stockholmsmoskén). Det är ett resonemang som bortser från de tusentals homosexuella som flytt hit från sexualförtryck i muslimska länder, ett resonemang som tvärtom ansluter till de patriarkala prästerskap som fördrivit och förskjutit de sexuella minoriteterna: ”ni är inga riktiga muslimer”.

Jon Voss ser samma problem. ”Resonemanget kan bära någon slags logik förutsatt att man betraktar muslimer som grupp som politiskt underutvecklade och per definition homofoba. Det vill säga med en omvänd rasism och ett von oben-perspektiv”.

För det andra innebär resonemanget att motstånd mot universella mänskliga rättigheter skulle kunna vara något positivt. Vilka inskränkningar av fri- och rättigheter gör vårt samhälle rikare nästa gång, Weiderud?
Annan relevant kritik mot Broderskaps beteende i frågan kommer från Helds HBT-nyheter:
Weiderud beter sig återigen både fegt och skamligt. Har ger kulturrelativismen ett ansikte och har inte någon som helst trovärdighet inom HBT-politiken.
Det ska bli spännande att se om och i så fall hur exempelvis styrelsemedlemmar i Broderskap, som Ulf Bjereld, eller undertecknare av det "muslimska" manifestet, som tidigare riksdagsledamoten Mariam Osman Sherifay, säger något.

Anders Selin, ordförande för HBT-socialdemokraterna, har en relevant fråga till dem i QX.
- Det skulle vara intressant att se just vad man väljer att göra kompromisser kring. Man kompromissar inte med jämställdhet, oavsett om det varit en kort väg, påpekar han.

- Med hbt och sexuell läggning går det dock och det känns inte helt OK.
Uppdatering 06.26:

Rolf van den Brink på Dagens opinion har följt upp med en intervju med Broderskaps förbundssekreterare Lars G Linder. Han säger emot sin ordförande. Där Weiderud säger att "den kritiska massan av muslimska medlemmar inte hunnit lika långt", säger Linder att ingen skillnad råder.
Så muslimska socialdemokraterna följer Broderskapsrörelsens värderingar?
- Ja, det är klart de gör det. Men man prioriterar olika saker när man har ont om plats. Det betyder inte att man byter uppfattning utan lyfter fram olika saker.

Uttrycket om ”sexuell läggning” har inte tagits bort för att det är opassande?
- Det har jag svårt att tänka mig. De har haft sina överväganden och diskussioner om vilka frågor som är aktuella för en minoritet bestående av muslimer och socialdemokrater.
Uppdatering 22.08:

Jag håller inte alls med Lukas Romson, men argumentionen är värd att läsa.

Henrik Tornberg
har jag inte träffat sedan jag som förste kurator på Uplands Nation gav Uppsala Gaystudenter en lokal, då de vräkts av politiska skäl från den de hade, men han kommenterar också.

Dick Erixon
representerar mer av min linje.