torsdag, juli 21, 2011

Juholt spelar dubbelt

Avslöjar Håkan Juholts dubbelspel om budgetreglerna i SvD idag. Här hemma heter det att de internationellt hyllade strama budgetreglerna ska gälla...

Den 23 juni undertecknade dock Håkan Juholt ett dokument med motsatt innebörd. Då träffades partiledarna från EU:s alla socialdemokratiska partier i The Leaders’ Conference of The Party of European Socialists (PES). Visst fokus där hamnade på Håkan Juholt som ny i kretsen, men det mål ledarkonferensen enades om att arbeta för har inte rapporterats hemma i Sverige.

En av punkterna i det dokument som antogs kräver att EU:s medlemsländer, på nationell nivå, ska kunna undanta statliga investeringar från budgetreglerna.

”At the national level: a smart fiscal rule (our ’golden rule’) to ensure the sustainability of public finances, leaving out productive public investments from equilibrium targets”, som det heter ordagrant i uppropet From Economic Chaos to Economic Governance.

Det är förstås helt legitimt, om än oansvarigt, att argumentera för att skrota de svenska budgetreglerna. Vänsterpartiet och Lars Ohly gör det, som sagt.

Men för Håkan Juholt och Tommy Waidelich innebär det åtminstone två problem.

För det första finns det åter anledning att betvivla Socialdemokraternas förmåga att föra en ansvarsfull ekonomisk politik. Håkan Juholt har skrivit under på att han vill avveckla den framgångsrika modell som under den globala krisen har gjort Sverige till en fixstjärna på den statsfinansiella himlen.

För det andra reses frågan varför Håkan Juholt säger en sak till det svenska folket och en annan sak när han sitter med socialistledarna i Bryssels konferensrum. Om Juholt vill luckra upp budgetregelverket borde han väl våga stå för det även inför väljarna?
Ovanstående hade inte tillkommit utan bloggosfärens vaksamma öga. Bengt O Karlssons öga, närmare bestämt.

Uppdatering 20.44:

Kollegan hämtade kommentarer vid regeringens pressträff i morse, bland annat från tjänstgörande statsministern Andreas Carlgren:
"Göran Hägglund (KD) är mycket kritisk till hur Waidelich säger en sak och Juholt en helt annan.

- Det är klart att det man säger inom landet måste stämma överens med vad man säger i andra sammanhang. Socialdemokraternas olika bud i den här frågan är inte förenliga, de måste förklara vad de egentligen menar. Både Juholts och Waidelichs syner kan inte gälla på samma gång. Sverige har inte råd med oklarhet i denna fråga.

Också miljöminister Andreas Carlgren (C) är kritisk.

- Särskilt för oss som var med och utarbetade budgetreglerna är det mycket förvånande, då var ju Socialdemokraterna samarbetsvilliga. Deras inställning verkar hafsigt påkommen."