tisdag, augusti 30, 2011

Bistånd blir terrorlöner

Semestern är slut och jag skriver åter ledare i SvD - idag om den palestinska myndighetens löneutbetalningar till de terrorister som sitter fängslade i Israel. Texten illustrerar en av alla de skevheter i det palestinska samhället som förhindrar fred.

"Den 13 april i år kungjordes den nya lag som reglerar den palestinska myndighetens löneutbetalningar till terrorister och andra i israelisk fångenskap. Myndighetens tidning Al-Hayat Al-Jadida redogjorde detaljerat för reglementet (15/4):

”Varje fånge garanteras månatlig lön, att betalas direkt till denne eller dennes familj, på villkor att denne inte redan uppbär lön från annan myndighet” hette det. ”Minimilönen, att betalas från fångenskapens första dag, är 1400 shekel. De som suttit fängslade mellan 3 och 5 år får 2000 shekel. Från 5 och upp till 10 år ges 4000 shekel.” Efter 30 år har man rätt till 12000 i månaden. Därutöver kommer tillägg för fångar som är gifta, som har barn eller som bor inne i Israel, tillägg för juridiska omkostnader, ersättning för kläder, samt bidrag för universitetsstudier i fångenskapen. Vidare erbjuds frisläppta fångar som suttit fem år fri eller rabatterad utbildning samt gratis sjukförsäkring.

Drygt 30 miljoner kronor i månaden betalas ut till de palestinier och israeliska araber som fängslats av Israel ”som en följd av deltagande i kampen mot ockupationen”. Exempelvis har Hamasterroristen Abdullah Barghouti, som 2004 erkände att han byggt de bomber som dödade 66 personer och skadade 500 i en serie självmordsbombningar år 2001, rätt till 4000 shekel i månaden. Om ytterligare tre år i fångenskap höjs hans lön med 50 procent, och motsvarar då mer än dubbel lön för palestinier på den reguljära arbetsmarknaden.

En genomsnittlig fånge får 3129 shekel i månaden. En tjänsteman i palestinska myndigheten tjänar 2882. Det betalar sig alltså bättre att spränga israeliska bussar än att planera den egna kollektivtrafiken.

Enligt Al-Hayat Al-Jadida står fångarna för 2,5 procent av myndighetens lönekostnader. 3,5 procent därutöver går till att ta hand om de efterlevande familjerna till så kallade martyrer."
En innehållsrik rapport om fenomenet har getts ut av Palestinian Media Watch. Hur nyhetsbevakningen av detta sett ut i andra länder ("Families of suicide bombers given £5m in British aid cash") kan ses här. Här i Sverige är det väl bara bloggaren Erik Svansbo som rapporterat om frågan.

Uppdatering 31/8:
Aftonbladet, av alla, följer upp med en helsida om "Biståndsmiljoner i lön till terrorister" under rubriken "Aftonbladet avslöjar". Kul! Samma tidnings kultursida kallar mig för övrigt "en humorlös ledarskribent" idag. Jag förstår att de tycker det.