lördag, oktober 08, 2011

Baluchistansk separatistpropaganda från Borås

De separatistiska upproren i Baluchistan mot den pakistanska centralmakten (och även mot den iranska) är inte lätta att klassificera, begripa eller hålla reda på. Att Pakistan (såväl som Iran) är en skurkstat som inte drar sig för några förtryckarmetoder står klart – men det är också väl känt att vissa av de separatistiska grupperna använder urskiljningslöst våld och terror. Inte sällan stöds dessa nationalistiska grupper dessutom av kringliggande stater som har nytta av instabila förhållanden. Det är kort sagt en häxbrygd av motstridiga intressen, som inte alls är regionalt begränsad, utan tvärtom spiller ut över landsgränser.

Det kan därför vara värt att notera att Sverige i någon mån fungerar som bas för separatistisk propagandaspridning.
Sajten Gwank.org beskrivs av dess motståndare som ren terrorismpropaganda, men det finns anledning att vara försiktig med kraftuttrycken när man saknar djupare kännedom om konflikten och lätt faller offer för partsinlagor. Hur som helst kan man konstatera att sajten är fylld av hyllningar till fallna martyrer, propagandauttalanden samt rapporter från "fronten", enligt känt våldsbejakande extremistiskt mönster.
Gwank.org är registrerad på en Khudadad Baloch i Borås.