måndag, april 02, 2012

Talibaner skryter om svenska förluster

I ett nyutgivet propagandablad skryter talibanerna över attacker som lett till svenska förluster i Afghanistan.

Den 23 mars skadades en svensk soldat allvarligt i Mazar-e-Sharif. Försvarsmaktens pressmeddelande redogjorde för förloppet:
"Attacken skedde i området Chimtal, 40 kilometer väster om Mazar-e-Sharif, där huvuddelen av den svenska Afghanistanstyrkan är förlagd.  
Det var under ett rutinuppdrag tillsammans med afghanska säkerhetsstyrkor som svenskarna attackerades med en vägbomb utanför byn Naw Shahr-e-Baluch i Chimtal vid halvåtta (svensk tid). Soldaterna färdades i en bepansrad personterrängbil 6.

En av soldaterna skadades allvarligt vid attacken och sjukvårdspersonal som ingick i enheten genomförde snabbt omhändertagande på plats. Soldaten befann sig utanför fordonet vid explosionen."
Talibanernas propagandaproduktion In Fight Magazine #39 ger en annorlunda och överdriven bild, rapporterad av "Zabihullah Mujahid".
"24-03-2012  
4 invaders killed in Balkh province 
BALKH,  Mar. 24 – At least four US-led invading troops were killed Friday in bomb attack tearing through their foot patrol in Chamtal district of the province.  
Reported by Zabihullah Mujahid"

Även skärmytslingarna den föregående dagen nämns:
"US-led invader killed in clash with Mujahideen combatants  
BALKH, Mar. 23 – Mujahideen of the Islamic Emirate Thursday in an encounter killed one Nato invaders and wounded another in Chamtal district of Balkh province, whereas Mujahideen fighters remained unhurt during the fighting. 
Reported by Zabihullah Mujahid"
Försvarsmaktens pressmeddelande om samma skottlossning:
"En enhet ur den svenska Afghanistanstyrkan blev på torsdagen beskjuten i området Chimtal 40 kilometer väster om Mazar-e-Sharif. Inga soldater skadades. 
Den svenska truppen hade under dagen genomfört vägkontroller i området när de strax efter 15.00, afghansk tid, blev beskjutna med finkalibrig eld. 
Tidigare under dagen hade enheten funnit och desarmerat en vägbomb."
In Fight Magazine är en intressant produkt. Den sägs vara utgiven av "Islamic Emirate of Afghanistan", men skiljer sig radikalt från övrig jihadpropaganda. Tidningen är helt inriktad på koalitionens militära förluster och illustreras rikligt med bilder på skadade och döda västerlänningar. Den är helt engelskspråkig, och saknar alla former av religiöst innehåll. Tidskriften är alltså inte primärt till för att motivera de egna, utan för att demoralisera koalitionssoldaterna och deras anhängare på hemmaplan.

In Fight Magazine är en så traditionell propagandaprodukt att man lätt kan misstänka att talibanerna har fått hjälp från en reguljär militärmakt (Pakistan, eller Iran?) men några uppgifter om detta har jag inte kunnat finna.