onsdag, september 19, 2012

Starkare pengar

Kommenterar Fredrik Reinfeldts sjunde regeringsförklaring i SvD. Ett utdrag:
Så investerar vi i Sverige. Det var statsminister Fredrik Reinfeldts omkväde i gårdagens regeringsförklaring. Ordet investering återkom inte mindre än 19 gånger i anförandet, i olika varianter. Därtill kan läggas 16 satsningar (medräknat insatser), 14 stärkningar och 5 åtgärder
Det påminner om när Harry Schein skrev förslag till socialdemokratiskt kulturprogram. ”Vi hittade över fyrtio synonymer för ’mera pengar’. Vi började med sju substantiv; pengar, satsningar, bidrag, insatser, stöd, anslag och hjälp, samt sju adjektiv, större, vidgade, ökade, mera, stegrade, flera och starkare. Teoretiskt skulle vi genom att kombinera dessa ord kunna åstadkomma 49 varianter. På grund av vissa språkliga otympligheter av typen ’starkare pengar’ eller ’flera hjälp’ reducerades dock vårt program till 44 behjärtansvärda kulturpolitiska reformer.” (Schein, Bonniers 1980)