fredag, september 21, 2012

Shiamuslimer kräver kränkningsförbud, men vill förneka förintelsen?

Shiamuslimska Imam Ali Islamic Center planerar en demonstration i Stockholm med anledning av YouTube-filmen "Innocence of Muslims". Vilket verkligen är i sin ordning. 

Vad som får en att höja på ögonbrynen är dock det andra som blandas in i uppropet till demonstrationen.
"I Guds Namn,
Såsom vi fördömmer all sorts kränkning av profeter och religioner, fördömmer vi starkt alla dessa kränkningar gentemot profeten Muhammad (S). 
Varför är det inte accepterat att i yttrandefrihetens namn ifrågasätta förintelsen eller att man kan bli anklagad "antisemit" om man kritiserar vissa sionistiska individer, medan det är accepterat att i yttrandefrihetens namn kränka den mest älskade personligheten bland 1,6 miljarder muslimer, nämligen profeten Muhammad (S)?! 
För att visa vår avsky för de senaste kränkningarna av vår heliga och älskade profet kallar vi alla muslimer och alla villiga icke-muslimer att delta i en FREDLIG manifestation i Östermalmstog, stockholm, nu på lördag 22a september 2012.
Tid: 14.00-16.00 
Vi vill uppmana alla deltagare att komma ihåg profeten Muhammads (S) moral och handlingar. Därmed, för att visa att vi är trogna följare av denna kompletta människa, uppmanar vi alla syskon att handla enligt islamiska grundmoraler, genom detta kan vi hålla en fredlig och civiliserad manifestation.  
Om någon inte vill representera profeten (S) och tänker agera i enlighet med våld och emot svenska lagar vill vi låta dessa veta att de INTE är välkomna till denna manifestation.
-------------------------------
Upplysning:
Vi förväntar oss att det kommer att ske organiserade muntliga attacker mot de som deltar i manifestationen på lördag av vissa islamofober.
Vi vill uppmuntra syskon till följande:
1. Var lunga!
2. Kom ihåg att profeten (S) blev kränkt under sitt liv och han svarade med bamrhärtighet och ett vackert leende.
3. Den heliga Koranen säger: "Den Nåderikes [sanna] tjänare går lugnt och värdigt [och utan later] på jorden, och när avgudadyrkarna vill inleda ett samtal med dem, svarar de med fredshälsningen. " (25:63)
4. Använd era kunskaper för att tala med förbipasserande som är villiga att lyssna om vår heliga profet (S). Tala om för de att han är speciell för oss, och yttrandefrihet bör inte vara på bekostnad av kränkning av 1,5 miljarder muslimer.
5. Sprid ordet om ovan och påminn era syskon under dagen om ovan.
-------------------------------
Förtydligande gällande plats:
Polisen förnekade tyvär vår ansökan att manifestera framför den Amerikanska ambassaden, men istället gav oss tillstånd att manifestera i Östermalmstorg."
I samband med demonstrationen har centret också författat ett politiskt krav.
Imam Ali Islamic Center i ett brev till UD: Stifta en lag som förbjuder kränkning mot religionen I samband med andra muslimer i hela världen, fördömde Imam Ali Islamic Center i ett brev till utrikesministern Carl Bildt, den amerikanska filmen om profeten Muhammed (S).

Brevet överlämnades till utrikesdepartmentet idag tisdag.

Så här skrev centret till U-ministern:

I Guds Namn Respekterade utrikesministern herr Carl Bildt

Än en gång och i strid mot alla frihetsprinciper förolämpas den siste Profeten, som meddelade den sista uppenbarelsen för hela mänskligheten, av en grupp fräcka människor.

Vi fördömer starkt producering och spridning av sådana filmer som har till syfte att sprida hat och oroligheter bland olika folkgrupper. Den senaste nidfilmen mot Profeten Muhammad strider mot de givna principer som bör gälla för fredligt samexistens bland olika grupper i ett samhälle.

Imam Ali Islamic Center, som är en av de största islamiska församlingarna i Skandinavien, vill därmed uppmärksamma er om följande:

1. En av de viktigaste principerna för fredlig samexistens, är att olika religioner, trosuppfattningar och ideologier respekteras. Nidfilmen ifråga är en förolämpning av alla muslimer, vilka utgör en fjärdedel av jordens invånare. Det är därför en skymf mot principen om fredlig samexistens och respekt för oliktänkande.

2. Koranen lär oss att acceptera kritik och diskutera med oliktänkare men att förolämpa profeter, helgon och respekterade personligheter för olika religioner bland annat islam, kristendomen och judendomen är en vridig akt som ämnar till ödeläggning av fredligt samexistens och bör därför fördömas av de som vill ta vara eller främja fred.

3. Många av fientliga aktioner mot muslimer, särskilt efter 11 september, skedde på grund av okunnighet om islam och dess gudomliga principer. Producering av nidfilmer och nedvärderande karikatyrer, enligt vår uppfattning, bottnar i okunnigheten om islam. Men den senaste filmen såsom producenten själv medger i intervju med israeliska och amerikanska medior drivs medvetet och mot politiska mål. Vi anser att dessa drivkrafter ämnar öka islamfientligheten som i sin tur banar väg för fientliga aktioner, vilka politiker bär ett stort ansvar att stoppa.

4. Vi anser att den senaste nidfilmen ingår i ett led av ett systematiskt arbete som sponsras av grupper vars syfte är att skapa oroligheter mellan muslimer och andra grupper.

5. Trots att filmen har kränkt muslimernas känslor, detta får inte leda till att attackera amerikanska eller andra ambassader världen över. Vi fördomar därför även sådana attacker eftersom vi vet att islam har ett fredligt budskap.

6. Vi förväntar oss att svenska UD att förmedla vårt klagomål till det internationella samfundet och önskar att både svenska UD och det internationella samfundet fördömer nidfilmen och alla liknande aktioner.

7. Till sist föreslår vi, på alla svenska muslimers vägnar, att stifta en lag i landet som kriminaliserar skymf mot alla religioner. Detta för att garantera den fredliga samexistensen i vårt samhälle. Vi hoppas att Sverige ska vara en pionjär i att stifta en sådan lag och garantera de givna mänskliga rättigheterna.


Imam Ali Islamic Center Stockholm 2012-09-18


Bilaga till: FN: s sändebud i Sverige USA ambassadör i Stockholm Sveriges islamiska riksförbund Sveriges TV4 Dagens Nyheter