torsdag, februari 14, 2013

TUFF läggs ner

Den radikala organisationen TUFF, Troende unga framtida förebilder, lägger ner. Göteborgs-Posten rapporterar:

"Föreningen Troende unga framtida förebilder har upphört. Medlemmarna har tröttnat på 'felaktig kritik' som också lett till svårigheter att få statliga och kommunala bidrag. 
[...] 
I föreningens lokaler i den så kallade Bellevuemoskén kom så småningom en extrem form av islam att predikas av predikanter som göteborgaren Anas Khalifa. Flera våldsbejakande islamister i Göteborg kom att radikaliseras i föreningens hägn. 
Kritiken mot TUFF nådde sin kulmen sedan föreningen i april 2011 arrangerat en konferens och bjudit in islamisten Bilal Philips. Han har anklagats för att försvara självmordsbombare, uttrycka antisemitiska ståndpunkter och förespråka dödsstraff för homosexualitet. På konferensen såldes också inspelningar med den våldsbejakande ideologen Anwar al-Awlaki. 
[...] 
Ungdomsstyrelsen – som gett 550 000 kronor i bidrag till TUFF:s projekt där konferensen ingick och vars syfte var att ”motverka islamofobi” – krävde återbetalning av en del av bidraget. 
Därefter har TUFF inte fått några bidrag från Ungdomsstyrelsen. Göteborgs kommun beviljade lokal- bidrag förra året men sa i december nej till en ansökan om bidrag för att renovera föreningens lokaler. 
Nu avvecklas föreningen. 
'Vi kommer att överlåta en stor del av vår verksamhet till Sveriges Förenade Muslimer”, skriver TUFF:s styrelse på facebooksidan.'"
På hemsidan tuff-forening.se skriver föreningen:
"Som bekant, har TUFF demoniserats i media och på välbesökta bloggar tillhörande journalister under en lång tid. Stigmatiseringen resulterade i att TUFFs styrelse, medlemmar och besökare inte ville förknippas med det föreningen anklagades för. Anklagelserna har varit hätska och grova, och kompetensen för att hantera det har helt enkelt varit frånvarande i organisationen. 
Dramaturgin som omgivit TUFF har endast varit möjlig på grund av det ökade islamofobin i samhället. Aldrig har andra organisationer så lätt anklagats för att vara det ena och det andra, som muslimska organisationer blir idag. Vi har kopplats till internationell terrorism, extremism och radikalism, homofobi, kvinnofientlighet och intolerans på vaga grunder. Vi har inte fått försvara oss och inga rättvisa möjligheter har givits oss att förklara våra ståndpunkter. Anklagelserna är allvarliga och om sanna skulle det innebära att TUFF bedrivit en kriminell verksamhet. Trots detta har föreningen aldrig utretts för något brott, något som säger hur grundlösa anklagelserna egentligen är. 
Det är självklart att TUFF också begått misstag. Bland de största är att vi aldrig tog ställning när individer gick ut i föreningens namn utan styrelsens tillstånd och kommenterade olika händelser. 
TUFFs styrelse har sedan 2007 bestått av en helt ny generation som inte har kopplingar till de gamla styrelsemedlemmarna. Man har i extrem motvind försökt att balansera ut synen på TUFF, men utan större framgång. Gång på gång har de gamla förbindelserna lättvindigt och opportunistiskt tagits upp, utan att TUFF fått besvara anklagelserna. 
Anklagelserna är så pass grova att styrelsen helt enkelt inte kan hantera dessa. Man har därför beslutat att lägga ner verksamheten för gott. 
Förra året bildades en annan förening i Göteborg vid namn Sveriges Förenade Muslimer (SFM). Under året har SFM hjälpt oss att ta fram en avvecklingsplan samt lovat att fortsätta den verksamhet som har fungerat. Vi kommer därför överlåta en stor del av verksamheten till SFM. Viktigt att poängtera är att SFM är en ny förening, med egna stadgar, egna mål och syften. Det är inte något namnbyte som sker, utan TUFF lägger ner. Vissa av medlemmarna kommer att vara aktiva i SFM, förhoppningsvis, men kopplingarna går inte längre än så. Vi önskar SFM lycka till. 
Hetsen, hatet och pressen har varit enorm på TUFF. Vi har inte fått den uppbackning vi behövt, vi har inte fått den hjälp vi behövt och myndigheter har valt att stjälpa istället för att hjälpa. Det är mycket möjligt att många av de beslut som styrelsen sedan 2007 tagit varit felaktiga, men då borde man ha poängterat det på ett konstruktivt sätt istället för att peka finger och delta i hatet. TUFF har trots allt varit en viktig mötesplats för ungdomar, och risken finns att man stjälper dessa när man ger sig okritiskt in i mobben som drivit en hetskampanj mot TUFF."
Se även "Hatpredikanten hos TUFF - Ungdomsstyrelsen gav halv miljon".