onsdag, april 03, 2013

Statistik: svenska och europeiska jihadister i Syrien

Forskaren Aaron Y Zelin har sammanställt statistik över europeiska stridande i Syrien, utifrån medieuppgifter och jihadisters egna publiceringar. I sin artikel "European Foreign Fighters in Syria" för The International Centre for the Study of Radicalisation vid King's College uppskattar han att mellan 140 och 600 av Syriens 2000 till 5500 utländska krigare kommer från Europa. Uppskattningsvis mellan 7 och 11 procent  av de utländska krigarna kommer från Europa, med andra ord.

Siffrorna är så klart skakiga. Propagandan är ofta överdriven, uppgifterna är svåra att samla in, journalistkåren är sällan särskilt upplyst och säkerhetstjänsterna är förtegna. Zelins uppskattningar blir därefter. Exempelvis uppges Danmark ha haft någonstans mellan 3 och 48 stridande i Syrien sedan början av 2011 – den lägre siffran utgår från specifika namn som har förekommit i jihadpropagandan, medan den högre siffran inkluderar Jyllands-Postens sensationella uppgifter. Finland uppges samtidigt ha haft exakt 13 stridande i Syrien. Och Norge är inte ens med på listan av outgrundlig anledning (kanske har han skrivit Finland istället för Norge?). Tabellerna lär nog uppdateras vad det lider.

Det kan ändå vara intressant att se vad Zelin, som är specialist på jihadpropaganda, har funnit om svenska jihadister i Syrien. I synnerhet som svenska Säkerhetspolisen är så försiktig med uttalanden.

Zelin har totalt hittat 5 jihadister från Sverige i Syrien, varav 3 uppges vara i strid ännu. Han noterar också 1 död från Sverige.
"Our estimate is based on more than 450 sources in the Western and Arab media as well as the martyrdom notices that have been posted in jihadist online forums. As with previous conflicts, the picture is far from complete and will probably remain so for years to come. There is no “true census” of foreign fighters, and publicly available sources are inevitably incomplete. 
As a result, the figures range considerably. The numbers used on the lower end are conservative estimates/fully confirmed individuals, while the ones at the higher end include generalized (yet unverified) estimates provided by government and media sources. 
The data has been analysed in three different ways:  (1) overall numbers in total or country-by-country, including those that are present, have been killed and/or arrested, or returned home; (2) the current presence of foreign fighters (March 2013); and (3) numbers confirmed killed when fighting with jihadist groups. 
 (1)  Overall 
Since the beginning of the conflict in Syria in early 2011, we estimate that around 2,000-5,500 foreign fighters have gone to Syria to fight with opposition forces. Based on this total, the European share of this total represents 135-590 individuals, or 7-11 per cent of the foreign fighter total. 
On a country-by-country basis, the figures are as follows: 
Albania: 1
Austria: 1
Belgium: 14-85
Britain: 28-134
Bulgaria: 1
Denmark: 3-78
Finland: 13
France: 30-92
Germany: 3-40
Ireland: 26
Kosovo: 1
Netherlands: 5-107
Spain: 6
Sweden: 5 
(2)  Current Presence 
Based on the conflict totals, we estimate that 70-441 Europeans are still currently present in Syria. This suggests that most of the Europeans who have travelled to Syria are still on the battlefield. 
Country-by-country, the figures are: 
Belgium: 4-75
Britain: 17-77
Denmark: 3-48
Finland: 12
France: 9-59
Germany: 1-37
Ireland: 15-25
Netherlands: 4-104
Spain: 1
Sweden: 3 
It should be noted that some of the sources may be dated, which means that the actual figures could be lower. 
 (3)  Jihadist “Martyrs” 
The rebel forces in Syria can be divided into three groups: independent local units; those aligned with the Free Syrian Army (FSA); and so-called jihadists whose ideology is linked to that of al Qaeda. Deaths in the third category – the jihadists – can be established via so-called martyrdom notices in al Qaeda-authenticated online forums. 
Out of 249 foreign martyrdom notices, we have identified 8 (about 3 per cent of the total) whose country of origin is European. They include one from each of the following countries:
Albania
Britain
Bulgaria
Denmark
France
Kosovo
Spain
Sweden 
The actual figures could be higher because of missed notices, or unreported deaths.
I min egen sammanställning finner jag 7 namn på jihadister från Sverige i Syrien. Den döde Abu Kamal (Kamal Badri) samt Abu Dhirar (Bherlin Gildo), Abu Sulaymaan, Abu Tauba, Mark Abu Usama, Abu Yaqeen, och jag har också sett namnet Abu Kaka i ett meddelande.