torsdag, september 05, 2013

Fem svensksomalier från Vivalla till jIhad i Syrien

Enligt Nerikes Allehanda har fem svensksomalier från bostadsområdet Vivalla i Örebro rest till jihad i Syrien.
"Polisen, de boende och företrädare för Örebro Moské. Alla har fått samma information – att unga män i Vivalla rekryteras för att delta i striderna i Syrien.

[...]

De fem unga männen har sitt ursprung från Somalia men har levt större delen av sina liv i Vivalla.
– Några av dem är födda här och flera av dem är studenter vid universitetet, säger Marwan.

[...]

De fem unga männen uppges vara 20 till 24 år gamla och ska inte ha någon personlig koppling till kriget i Syrien. Hos polisen i Vivalla har man hört talas om att rekryteringen pågått.

[...]

Vem som står bakom rekryteringen vet varken polisen eller de personer som NA talat med.
– Men faktum är att någon hjälpt dem ekonomiskt. Det här handlar om arbetslösa och studerande unga män. De har varken pengarna eller kontakterna att åka ner själva, säger Marwan.

[...]

I lördags anklagades Örebro moské i Vivalla för att ha varit inblandad i rekryteringen. I samband med det ska en ruta ha slagits sönder och styrelsen i moskén tillkallade polis.
– Vi är helt oförstående till de här anklagelserna. Det finns ingen anledning för oss att vara del i något sådant, säger Jamal Lamhamdi, ordförande i stiftelsen Örebro moské."