onsdag, oktober 22, 2014

Abu Abdallah från Sverige i Kobane

Väst tillhörande en "Abu Abdallah Suedi", beslagtagen i Kobane.
Sedan igår cirkulerar en film och därtill hörande bild på sociala medier. Filmen ska vara från Kobane där kurdiska soldater från YPG visar upp beslagtagna vapen, magasin och persedlar. På vissa håll sprids uppgiften att bytet är taget från krigare i Islamiska staten.

Det anmärkningsvärda är att en väst är märkt med "Abu Abdallah Suedi". Detta är det första påtagliga tecknet på att personer från Sverige är med Islamiska staten i de uppmärksammade striderna i Kobane.

Persedlar från en annan individ förekommer också, där ett gevär är märkt med "Abu Amar al-Aqsa", skrivet med kyrilliska bokstäver.