tisdag, februari 17, 2015

Misstänkt terrorismfinansiering

Dagens Nyheter har fått uppgifter om att Ekobrottsmyndigheten har gjort tillslag mot flera personer, troligtvis i Stockholmsområdet, "som misstänks för grov ekonomisk brottslighet med koppling till Syrien och Islamiska staten". Enligt DN:s källor gäller det "vinster från ekonomisk brottslighet" som skickats till Syrien.

Ärendet blir intressant att följa, ur två aspekter.

Frågan om terrorismfinansiering är inte enkel. Bara ett fall i Sverige har lett till fällande dom. Svenskirakierna Ali Berzengi och Ferman Abdulla dömdes av Svea Hovrätt i oktober 2005 till 5 respektive 4,5 års fängelse. Männen befanns knutna till Ansar al-Islam, den grupp som leddes av den i Norge boende Mullah Krekar, och de insamlade pengarna ska ha gått till terrordåd i den kurdiska norra delen av Irak. Berzengi och Abdulla samlade bland annat in hundratusentals kronor från insamlingar i moskéer runtom i Sverige, och en del av pengarna skickades till Ansar al-Islam.

På den tiden var terrorismlagstiftningen ny och tämligen oprövad. Sedan dess kan tillämpningen av lagen ha ändrats. Jag har hört tvivel inifrån rättsvårdande myndigheter om det hade blivit fällande dom idag, som det blev hösten 2005.

Den som inte kan fällas för terrorismfinansiering kan å andra sidan kanske dömas för ekobrott. Det finns skäl att tro att svenska myndigheter arbetar på många fronter mot jihadismen. Man kan särskilt minnas att den ökände predikanten Anas Khalifa – särdeles populär bland unga extrema islamister – dömdes i augusti 2013 för momsbrott. Han sitter fortfarande inne. Gud vet hur många radikaliseringsprocesser som undgåtts under tiden. Föreliggande ekobrottsutredning kan ge ledtrådar om vilka kretsar myndigheterna försöker stävja.

Uppdatering:

Ekobrottsmyndighetens pressmeddelande från i eftermiddags:
"Större tillslag rörande svart arbetskraft och penningtvätt

Ekobrottsmyndigheten har med stöd av Polismyndigheten i dag genomfört ett större tillslag för att säkra bevisning i en av myndighetens förundersökningar som rör användande av svart arbetskraft samt penningtvätt.

Brottsligheten omfattar verksamhet i sex bolag och tillslaget föranleddes av misstankar om bokföringsbrott i samtliga sex bolag. I ett dessa bolag finns också misstankar om grovt skattebrott. Fyra personer har anhållits. Några ytterligare uppgifter om förundersökningen kan på grund av förundersökningssekretess inte lämnas."
SVT har detaljer:
"Tre av personerna är i 30-årsåldern och en är i 50-årsåldern.

Två av personerna är misstänkta för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott.

En av personerna är misstänkt för grova bokföringsbrott och medhjälpt till grova skattebrott och grova bokföringsbrott. Den fjärde är misstänkt för medhjälp till grova skattebrott och grova bokföringsbrott.

Två av de misstänkta en 51-årig man och en 34-årig man, har varit inblandade i en större städfirma i Stockholmsområdet. Övriga bolag som de misstänkta är inblandade, rör bland annat flyttbranschen och bilrekonditionering."