måndag, december 22, 2003

Things matter!

Det spelar roll hur du röstar!

Många människor känner misstro inför politiken. Men det behöver de inte göra. Den begåvade nationalekonomen Per Pettersson-Lidbom på Stockholms universitet har uppdaterat sin fina gamla uppsats "Do Parties Matter for Fiscal Policy Choices? A Regression-Discontinuity Approach".

Pettersson-Lidbom har räknat på vilken skillnaden är mellan höger- och vänsterstyre i våra kommuner. Det glädjande är att det faktiskt finns en tydlig skillnad. Det sorgliga är att det bara skiljer 2,5 procent mellan alternativen.

En högerstyrd kommun spenderar alltså 2,5 procent mindre än en vänsterstyrd.

Man kunde tänka sig en större polarisering i politiken, kanske. Att det verkligen handlade om att välja färdriktning. Att alternativen kunde målas upp som tydliga handlingsvägar.

Gör vi på det ena sättet, så får vi det här utfallet. Gör vi på det andra sättet, får vi samma utfall. I princip. Trist.

Summary in english:

Wonderful research has been done by Per Pettersson-Lidberg. He has measured the differences in the actual economic outcome between right- and leftwing governing. It boils down to 2,5 percent. The title "Do Parties Matter for Fiscal Policy Choices? A Regression-Discontinuity Approach" says it all.